I disse dager er det akkurat 500 år siden Martin Luther startet sitt suksessrike opprør mot den katolske kirken. Portrettet er malt av hans venn og trofaste følger Lucas Cranach den Eldre.

Martin Luther: en sint mann som forandret Europa

Forrige årtusens viktigste protestbevegelse – protestantismen – åpnet for nye tanker om alt fra forskning til politikk og ytringsfrihet.

«Straks myntene i kassen klinger, sjelen ut av skjærsilden springer.»

Ordene som Luther i en av sine 95 teser hevder kom fra den katolske avlatsselgeren Johann Tetzel, er blitt stående som symbol på alt Martin Luthers tilhengere var imot.

Den katolske avlatsselgeren Johann Tetzel er blitt stående som symbolet på alt det Martin Luther og tilhengerne hans var imot. Han er mye av årsaken til de 95 tesene Luther skrev mot avlatshandelen – og kan sånn sies å ha vært med på å skape protestantisme. Stakkars Tezel gikk det ikke bra med. I takt med Luthers voksende popularitet, ble han avskydd av stadig flere. Det gikk så langt at Luther måtte trøste dominikanermunken.

Protestantene protesterte for 500 år siden mot det de mente den katolske kirken hadde blitt.

Frelsen er gratis

Frelse og turen opp til Himmelen er ikke noe du kan kjøpe for penger. Det er heller ikke noe du kan gjøre deg fortjent til.

I stedet er det en helt gratis gave fra Gud.

Budskapet er kanskje det aller viktigste i Luthers protestantiske teologi. Men det er bare i Norge et flertall av de kristne fortsatt støtter oppfatningen om at tro er den eneste veien til frelse.

Dette framgår av en ny studie du kan lese mer om her: Bare nordmenn er enige med Martin Luther

Ville du ha likt Luther?

Skulle du ha arrangert et selskap hjemme hos deg selv for 500 år siden og satte opp en liste med hyggelige folk du ønsket å invitere, så spørs det om du hadde invitert Martin Luther.

Mannen var nemlig kjent som kranglete og til tider sint.

Kanskje ville han ha begynt med gnålet sitt om at jødene egentlig er djevelens barn og helst bør stenges inne i leirer.

Luther ville ha kunnet legge en solid demper på den gode stemningen i selskapet ditt. Om han da ikke var i det lystige hjørnet, hvor han satte pris på både kvinner, vin og sang.

Skulle du derimot ha deltatt i en akademisk debatt om kirkens rolle i samfunnet og var ute etter noen som virkelig kunne argumenterte godt for dine synspunkter, var Martin Luther en god kandidat.

«I begynnelsen var ordet.» Dette er logoen til den offisielle tyske Luther-markeringen i 2017. 

Om Martin Luther

 

* Han giftet seg med nonnen Katharina von Bora i 1525. De fikk seks barn.

* Opprinnelig katolsk prest og professor i bibelteologi ved universitetet i Wittenberg i Tyskland.

* Offentliggjorde 31. oktober året 1517 en liste med 95 teser (argumenter i akademisk form) mot Den katolske kirkens salg av avlatsbrev. Tesene sendte han til den lokale biskopen og erkebiskopen. Nyere forskning viser at tesene neppe ble slått opp på kirkedøren i Wittenberg, dette ble i stedet historien om dem etterpå. Men her er Luther-forskere uenige.

* Hans kritikk av den katolske kirken og ikke minst ordningen med å kunne betale avlat for å få frelse, ble avgjørende for det som ble hetende Reformasjonen.

* Protestantisme er en samlebetegnelse på den formen for kristendom som vokste ut av reformasjonen. Evangelisk-lutherske kirker er et annet vanlig samlebegrep. Men i dag er pinsevennene antakelig størst blant verdens protestanter.

* Helt sentralt i Luthers protestantiske lære er tre doktriner formulert på latin. Sola scriptura: Bare Bibelen forteller om Guds ord, verken paver eller prester skal stå mellom Gud og mennesket. Sola fide: Bare tro kan lede til frelse, ikke gode gjerninger du gjør eller penger du betaler for å få tilgivelse. Sola gratia: Bare Gud selv deler ut nåde. Verken prester eller andre er mellommenn for ham. 

Sta og sterk

Martin Luther var nemlig så sta ­– og så sterk – at han våget å gå løs på seinmiddelalderens aller mektigste samfunnsinstitusjon: Den katolske kirken.

Staheten kunne ha kostet ham livet. I stedet endret den vår vestlige verden for alltid.

Det er likevel ikke riktig å si at det bare var Luther og protestantismen hans som skapte den nye tiden i medisin, arkitektur og mye annet.

Denne framstillingen har vært populær, men blir nok for enkel.

For vi må ikke glemme at da Martin Luther levde rundt år 1500, var verden allerede i svært rask endring.

Oppdagelsesreisende kom hjem og fortalte om helt nye og fremmede steder, mye lenger borte enn folk før trodde at andre mennesker bodde.

I annen tysk by hadde Johann Gutenberg nylig gjort det forrige tusenårets kanskje aller viktigste oppfinnelse, trykkmaskinen.

Den ble avgjørende for Luthers og protestantenes suksess.

Tre Luther-sitater

«Den som ikke elsker kvinner, vin og sang, er og blir en tosk hele livet.»

«Rikdom er av underordnet betydning og den ringeste gave Gud kan gi et menneske. Derfor gir han den også bare til esler, som han ellers ikke unner noe.»

«Pratsomhet hos piker er forferdelig stygt.»

Flere sitater finner du her i avisa Vårt Land.

En populistisk bevegelse

I dag lever vi i Norge i et sekulært samfunn. Mange er skeptiske til tradisjonelle holdninger og tanker. Mange støtter seg på kunnskap fra forskning.

Luthers religion – protestantismen – anses av en god del urbane mennesker som noe nesten irrelevant.

… og slik viser Den norske kirken fram Luther i sin logo for fest og fordypning rundt Luther i år.

Da er det kanskje ikke så dumt å huske på at protestantismen en gang var akkurat det navnet sier – en protestbevegelse.

Protestantene var mot makta og mot de mektige.

I dag ville vi ha kalt dem en populistisk bevegelse.

Martin Luthers opprør i november 1517 var dessuten et opprør fra utkanten, mot sentralmakten.

Det hele ble startet av en sær munk som studerte teologi ved et avsidesliggende universitet i Wittenberg – umåtelig langt unna datidens religiøse maktsentrum i Roma.

Opprøret fra utkanten ble etter hvert så kraftig at det brakte Den katolske kirken helt ned på knærne.

Luther traff noe i tiden

Martin Luther tenkte egentlig ikke mange nye teologiske tanker.

Ideene han forfektet var blitt tenkt av flere andre både før ham og samtidig med ham. Mange av disse nytenkende menneskene hadde fått merke Romas raseri. Luther slapp helskinnet unna.

De 95 tesene Martin Luther forfattet – som han kanskje eller kanskje ikke selv spikret opp på kirkedørene i Wittenberg – traff nemlig noe viktig i tiden 500 år tilbake. Det gjorde de både i Tyskland, i Danmark-Norge og en rekke andre steder i Mellom- og Nord-Europa.

Da den tyske leketøysprodusenten Playmobil lagde en figur av Martin Luther med en penn og Bibelen i hendene, ble det Playmobils raskest solgte leke noensinne.

Folk følte seg nemlig både utnyttet og oversett.

Verdiløse papirlapper ble solgt dem som syndsforlatelse (avlat) for at de skulle unngå Helvete. Pengene ble brukt til å reise verdens største byggverk, Peterskirken i Roma. Om de ikke havnet i lommene på prester og biskoper. Dette nye og påtrengende pengesamfunnet kom stadig tettere innpå det tradisjonelle livet folk hadde levd.

Det gjorde oppgaven enklere for en karismatisk opprører som snakket folkets eget språk, og enda til skrev på tysk framfor på kirkens latin.

En populist som gjorde det klart at datidens ekspertvelde av prester i virkeligheten sto i veien for Guds ord.

Ble god på sosiale medier

Som en Donald Trump av i dag oppdaget Martin Luther mulighetene som lå i datidens nye sosiale medier.

Ved hjelp av Gutenbergs fantastiske oppfinnelse av trykkmaskinen spredte Luthers protesterende skrifter seg som ringer i vannet utover Europa.

Gud snakker direkte til menneskene gjennom Bibelen, slo Luther fast. Selv oversatte han boken til tysk og fikk den spredd til svært mange takket være Gutenbergs nye trykkmaskin. Her er nok et bilde malt av vennen hans Lucas Cranach den Eldre.

Kunne ikke folk lese, så forsto de iallfall budskapet i de enkle og svært direkte bildene som fulgte tekstene hans. Bak de satiriske bildene av paven og griske prester i den katolske kirken sto Luthers nære venn og tilhenger, tegneren og maleren Lucas Cranach den eldre.

Han er også mannen bak begge de to maleriene av Luther du ser i denne artikkelen.

Nettopp den folkelige oppslutningen populisten Martin Luther klarte å mobilisere, kan ha vært årsaken til at den katolske kirken ikke våget å gå løs på ham, slik de hadde knekt andre opprørere før ham.

Takk til en kranglefant

Les Bibelen – og gjør deg opp din egen mening.

La verken penger eller presters tolkninger av hva som er Herrens ord, stå mellom deg og en barmhjertig og tilgivende Gud.

Dette var Martin Luthers budskap.

Slik var han med på å åpne dørene for mye av det som begynte å bli moderne på 1500-tallet og har fortsatt å være viktig for oss siden:

Enkeltmenneskets frihet. Toleranse for andre. Ytringsfriheten vår. Skillet mellom stat og kirke. Noen vil kanskje også føye menneskerettighetene som FN vedtok i 1948 til listen.

Ganske mye å takke en kranglefant for.

Powered by Labrador CMS