Det er flest fattige blant bøndene som produserer kjøtt og færrest i kornproduksjonen på svenske gårder. (Foto: Shutterstock/NTB scanpix)

Fattigdom i svensk landbruk: Rammer hver fjerde enslige kvinne

Det har blitt færre fattige bønder i Sverige de siste årene. Men for kvinnene som driver gården alene, har det ikke blitt bedre.

En del bønder i Sverige har lite penger å rutte med.

Det er flest fattige blant bøndene som produserer kjøtt og færrest i kornproduksjonen.

Skogbrukerne er de som tjener mest på driften. Rundt 15 prosent av gårdbrukerne i Sverige har hovedinntekten sin fra skogbruk.

Det viser en studie av 43 000 svenske landbrukshusholdninger mellom 1997 og 2012.

Verst er det for enslige kvinner. Om lag 25 prosent som driver gården alene, er fattige.

Mannen tjener mest

De tjener ikke dårligere enn andre kvinner, men inntekten til husholdningen blir lavere fordi de ikke har noen partner som kan tjene penger – gjerne utenfor jordbruket.

Også enslige menn har knapphet på penger, viser undersøkelsen. Rundt 20 prosent er fattige, og slik har det vært lenge. De tjener dessuten mindre enn mannlige gårdbrukere som er gift.

Det er forresten mannen i forholdet som tjener mest, uansett om han er gårdbruker eller ektefelle med et annet yrke.

Færre fattige bønder

Alt i alt har det blitt færre fattige bønder i Sverige de siste tiårene.

Mens langt flere i 1997 var fattige blant bøndene enn andre innbyggere, var det i 2012 like mange, 14 prosent fattige husholdninger. Det vil si at de har mindre enn 60 prosent av medianinntekten i landet, som er EUs definisjon av fattigdom. Medianen er den inntekten som ligger midt i bunken når vi sorterer alle inntektene etter størrelse.

Utviklingen er motsatt i resten av det svenske samfunnet, der det nå er flere fattige husholdninger enn før.

I resten av arbeidslivet øker inntektsforskjellene. Men det gjør de ikke blant bøndene. Før var inntektsforskjellene blant bønder større enn i befolkningen, nå er den omtrent den samme. Spriket blir mindre når forskerne ser bort fra kapitalinntekter eller når de regner med inntekter fra annet arbeid. Forskjellene i inntekter fra landbruket er likevel de samme som før.

Norske sauebønder tjener minst

I Norge tjener bønder fortsatt under gjennomsnittet, selv om lønnsveksten har vært mye bedre enn for andre yrkesgrupper de siste årene, ifølge Norges Bondelag. Det har riktignok vært uenighet om tolkningen av tallene, som Aftenposten skrev om for noen år siden.

Det er minst å tjene på sau og korn, viser tall fra Statistisk sentralbyrå, mens blanda produksjon gir bedre inntekter.

Men under halvparten av inntektene til gårdbrukerfamiliene kom i 2016 fra jordbruket, melder Norsk institutt for bioøkonomi.

Referanser:

Sören Höjgård og Martin Nordin: Ojämlikhet och fattigdom i svenskt jordbruk. AgriFood Economics Centre, Lund University, Policy Brief 2018:2.

Sören Höjgård og Martin Nordin: Farmers’ earnings and disposable incomes for Sweden in 1997-2012. AgriFood Economics Centre, Lund University, working paper 2017:3.

Powered by Labrador CMS