Monsanto var først ute med å produsere ugressmidler med glyfosat, under merkenavnet RoundUp. Etter at patentet gikk ut har også andre produsenter kommet med sine glyfosat-produkter. (Foto: REUTERS/Mike Blake)

Monsanto skal ha tuklet med forskningsartikler

Frigitte interne eposter tyder på at landbruksgiganten Monsanto kan ha manipulert forskningen på ugressmidler, ifølge avisa Le Monde.

Den multinasjonale industrigiganten Monsanto produserer genmanipulerte landbruksplanter (GMO) og sprøytemidler for jordbruket. De er kjent fra en rekke kontroverser, spesielt rundt GMO.

Siden 2015 har det også stormet rundt ugressmidlet RoundUp, som inneholder stoffet glyfosat. Dette stoffet produseres nå også av andre firmaer og er verdens mest solgte plantevernmiddel.

Glyfosat har tradisjonelt blitt beskrevet som lite skadelig, som i denne informasjonen fra Mattilsynet.

Men i 2015 kom en ny vurdering fra IARC – WHOs og FNs samarbeidsorganisasjon mot kreft. De plasserte glyfosat i en gruppe stoffer som sannsynligvis er kreftfremkallende.

Dette betyr ikke at mat fra konvensjonelt landbruk er kreftfremkallende, men at mennesker som blir utsatt for store doser av det, kan være i faresonen.

Monsanto selv argumenterte imot.

Det gjorde også flere uavhengige røster, som biologen Henry I. Miller. Han er knyttet til prestisjetunge Stanford University og spaltist i finanstidsskriftet Forbes.

Nå viser det seg imidlertid at noen av disse røstene ikke var så uavhengige som vi trodde.

Fikk innlegget fra Monsanto

I forbindelse med en rettssak tidligere i år, friga amerikanske dommere tusenvis av sider med interne Monsanto-dokumenter. Dette har journalister fra den franske avisa Le Monde dykket ned i. Og i forrige uke kom de opp igjen med en del grums.

Dokumentene inneholder sterke indikasjoner på at selskapet driver såkalt ghostwriting av både kommentarer og vitenskapelige artikler, skriver Le Monde.

Dette betyr at tekstene i så fall er lagd eller redigert av Monsantos egne ansatte, uten at dette er offentlig kjent.

De interne dokumentene viser for eksempel at Henry Millers innlegg om glyfosat i Forbes i virkeligheten var mer eller mindre ordrett gjengitt fra en tekst han hadde fått tilsendt av Monsanto, skriver Le Monde.

I ettertid har alle Miller innlegg blitt fjernet fra Forbes.com.

Det som er enda mer alvorlig, er at denne praksisen også ser ut til å omfatte vitenskapelige artikler.

Skrev og redigerte forskningsartikler

Le Monde peker på flere eksempler hvor ansatte ved Monsanto har vært dypt involvert i utformingen av vitenskapelige artikler som konkluderer med at glyfosat ikke er skadelig. Men når artiklene skal publiseres, blir bare uavhengige forskere stående på lista over forfattere.

I andre tilfeller har Monsanto redigert hardt i forskningsartikler fra forskere utenfor selskapet, før de ble publisert i vitenskapelige tidsskrifter, ifølge Le Monde, som skriver at selskapet ikke ville svare på henvendelsene deres.

En tidligere artikkel om saken i New York Times oppgir imidlertid at representanter fra Monsanto skal ha uttalt at sitatene fra dokumentene er tatt ut av sammenheng og håndplukket for å sette selskapet i et dårlig lys.

Hva som er den hele og fulle sannheten om saken, er det foreløpig ingen som vet.

Det er viktig å huske at dette ikke nødvendigvis er noe bevis for at glyfosat er mer skadelig enn tidligere antatt. EUs kjemikaliemyndighet ECHA skrev for eksempel i mars i år at de ikke anser stoffet som kreftfremkallende.

Men informasjonen fra Monsanto-dokumentene kan bety at vi bør stille spørsmål om hvor mye vi kan stole på den samlede forskningen om helseeffektene av glyfosat.

Powered by Labrador CMS