Fotsporene som ble oppdaget av en turist på den greske ferieøya, minner mye om fotspor etter dagens mennesker. Spesielt tærne bærer umiskjennelig preg av menneskeføtter. Sporene har også en fotsåle som ikke finnes hos andre dyr enn mennesker. Sporene minner lite om aper som lever i dag. Men er dette førmennesker? Bilde fra forskningsartikkelen

5,7 millioner år gamle fotspor på Kreta kan være laget av mennesker

Bodde de første menneskene på den greske øya i Middelhavet?

Nyoppdagede menneskelignende fotspor på Kreta forteller oss tydelig at noen har gått på to bein.

Fotsporene kan snu opp ned på den etablerte forestillingen om menneskets utvikling.

Sporene ble tilfeldig oppdaget av en Kreta-turist. De er fra en tid langt tilbake hvor vi lenge har vært overbevist om at våre forfedre bare hørte hjemme i Afrika.

Forskere fra Uppsala-universitet i Sverige lyktes å dokumentere funnet grundig, før det for noen uker siden ble ødelagt. Mer om det lenger ned i artikkelen.

50 fotspor

Helt siden førmennesket Australopithecus ble oppdaget i det østre og sørlige Afrika i første halvdel av forrige århundre, har det vært antatt at menneskehetens vugge sto i Afrika for rundt 3,5 millioner år siden.

Men de 50 fotsporene på stranden i Trachilos langt vest på Kreta er nesten seks millioner år gamle.

Forskerne som har gransket fotsporene er selv forsiktige med å fastslå at dette virkelig er spor etter tidlige mennesker.

Uansett mener de at funnet er svært spennende.

– Denne nye oppdagelsen utfordrer den etablerte fortellingen om menneskets evolusjon og kommer nok til å føre til mye diskusjon, sier professor Per Ahlberg ved Uppsala-universitet. Han er en av forskerne bak den nye studien.

Her kan et førmenneske ha stanset opp et øyeblikk. Da fotsporene ble satt en gang i tiden, hang øya Kreta fortsatt sammen med det greske fastlandet. Antakelig er det erosjon som nå har brakt fotsporene fram i dagen. (Bilde fra forskningsartikkelen)

Hvem var det?

De eldste fotefarene vi har kjent fra førmennesker til nå er funnet i Laetoli i Tanzania. De er datert til å være 3,6 millioner år gamle. Selv om Australopithecus den gangen ikke var stort større enn en sjimpanse, er fotsporene ganske lik våre.

Og de nesten 2,5 millioner år eldre fotsporene fra Trachillos på Kreta ligner også på Laetoli-fotsporene i Tanzania.

Så hvem var det som tråkket rundt på ferieøya i Middelhavet for nesten seks millioner år siden?

Det er funnet mange spor i land som Spania og Italia etter store aper som har ruslet omkring i Europa – delvis på to bein – på den tiden Trachilos-fotsporene ble etterlatt i Hellas. Men det er altså ikke tidligere funner spor etter førmennesker i Europa.

Tragisk nok ble de nesten seks millioner år gamle fotsporene på Kreta vandalisert bare uker etter at de var blitt oppdaget. Noen av fotsporene er brekt løs og tatt vekk. Ødeleggelsene skjedde selv om gresk politi skulle ha oppsyn med funnstedet. En person er arrestert av lokalt politi. Nå er funnstedet blitt begravd under jord. Heldigvis var funnet godt dokumentert av forskere fra Sverige og Hellas før ødeleggelsen skjedde. (Foto: Matthew Robert Bennett, Bournemouth University)

Hva mener andre forskere? 

Trachilos-fotsporene er tydelig satt av noen som kan ha lignet på oss mennesker.

Selv om hælen er nokså smal, kunne disse sporene godt ha blitt etterlatt om du selv hadde tråkket rundt i litt gjørme og sand på Kreta.

Forskerne som har tatt bilder av Trachilos-fotsporene vil etter alt å dømme gjøre ekstra høyoppløselige bilder tilgjengelige for andre forskere på fortidsmennesker rundt omkring i verden, slik at også kolleger av dem skal kunne danne seg velfunderte oppfatninger om det nye funnet på Kreta.

Kilder:

Gerard D. Gierliński m.fl: «Possible hominin footprints from the late Miocene (c. 5.7 Ma) of Crete?», Proceedings of the Geologists’ Association, 31 August 2017. Artikkelen

Uppsala universitet: «Fossila fotspår kan ge ny kunskap om människans ursprung», 1. september 2017.

The Independent: «Ancient footprints in Crete challenge theory of human evolution – but what actually made them?», 6. september.

The Conversation: «Newly discovered 6m-year-old Cretan footprints stolen«, 15. september

Powered by Labrador CMS