Vanskelig å spå om teleframtida

Digitale telenett har vært tema ved Kursdagene siden slutten av åttitallet. Etter årets forelesningsserie å dømme, er det like vanskelig å spå om Norges teleframtid i dag som det var for ti år siden.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Ekspedisjonssjef Hugo Parr oppsummerte myndighetenes bredbåndspolitikk slik: Styrke konkurransen, øke den offentlige etterspørselen, styrke norsk innholdsutvikling. (Foto: Arne Asphjell)"

Telekommunikasjon var så mye enklere før. Da hadde Televerket monopol på slike tjenester og det var stort sett bare formidling av tale via kobbertråder det dreide seg om. I dag er telemonopolet en saga blott, aktørene er mange, økonomien er vanskelig, politikken er innfløkt, teknologien er i rivende utvikling og bredbånd er et hett tema.

At utbygging av bredbånd er like viktig som veier i et land som Norge, er aktørene på denne arenaen enige om. Men hvordan dette skal skje, hvilken teknologi som skal velges og hvem som skal bli de viktigste aktørene, ser ut til å være et åpent spørsmål per i dag.

Tull og tøys

- Internett og bredbånd til alle skoler er bare tull og tøys. Heller mer matematikk i skolen, sa Nils Kasper Lodden fra Pareto Securities. Han ga et interessant perspektiv på utviklingen av telekommunikasjonsmarkedet fra en finansiell synsvinkel.

- Skal en ha økt konkurranse i dette markedet for enhver pris, spurte Lodden og ga et klart svar: Det er ikke i kundenes interesse at det blir for mange aktører. For mange aktører fører til at prisene må opp for at de skal oppnå lønnsomhet, mener han, og viste til Danmark som har fire mobiloperatører med dårlig inntjening.

- Telekommunikasjon er et skalaspill, sa han videre. Det er nødvendig å være stor for å utvikle applikasjoner og kunne ta de investeringer utbygging av infrastruktur krever. I et lite land som Norge vil det derfor være vanskelig for andre enn Telenor å påta seg de store oppgavene, mener Lodden.

Teknologien må gis fritt spillerom

Ekspedisjonssjef Hugo Parr i Nærings- og handelsdepartementet innrømmet at han var skeptisk den gangen Netcom fikk konsesjon på mobiltelefoni og skulle utfordre Telenor. Både han og flere andre tvilte på at det var fornuftig å bygge opp parallelle kommunikasjonskanaler i et land som Norge. I ettertid har han innsett at det var riktig å slippe til konkurrenter i monopolsituasjonen.

- I det offentlige må vi ikke risikere å binde oss til en bestemt teknologi, sa han.

- Teknologien “bobler” hele tiden og vi må være teknologinøytrale.

Parr mener at veier og bredbånd ikke kan sammenlignes.

- Det vil aldri være aktuelt å tillate bygging av to konkurrerende motorveier til Drammen, men innenfor telekommunikasjon vil det være fornuftig, sa myndighetenes representant i dette selskapet.

Den universale bønn

- La oss få forutsigbare rammebetingelser, var bønnen fra aktørene i telekommunikasjonsbransjen til politikere og myndighetsorganer. Nøyaktig samme bønn som vindkraftfolkene kom med i naboauditoriet dagen før.

Powered by Labrador CMS