Vitamin B12 finnes bare i dyreprodukter som kjøtt, meieriprodukter og egg. For lite B12 hos gravide kan være dramatisk for fosteret. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

For lite kjøtt og melk kan føre til for tidlig fødsel

Hvis det er for lite av kjøtt, melk eller egg på gravides matfat, øker sjansen for å få i seg for lite B12. Da er det også større sjanse for å føde for tidlig, viser ny forskning.

Forskerne har gått grundig til verks for å komme til konklusjonen om at lavt nivå av vitamin B12 fører til økt risiko for tidlig fødsel. De har undersøkt hele 11 216 svangerskap fra 11 land.

På verdensbasis er lav fødselsvekt og tidlig fødsel årsak til halvparten av alle dødsfall de første 28 dagene etter fødsel, ifølge det vitenskapelige tidsskriftet The Lancet. Hvilken mat gravide spiser, påvirker fosteret og svangerskapet.

– Vitamin B12 er et viktig næringsstoff som kun finnes i produkter fra dyr som kjøtt, melk og egg. For lavt inntak av dyreprodukter øker derfor risikoen for at gravide har vitamin B12-mangel, sier Tormod Rogne, turnuslege ved Akershus Universitetssykehus.

Studien er en del av hans doktorgradsavhandling hos Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU som ble avsluttet i desember 2016.

Vitamin B12 er nødvendig for kroppens viktige funksjoner, blant annet produksjonen av røde blodlegemer og cellenes energiomsetning. B12-mangel kan føre til blodmangel og alvorlige skader på nervesystemet. Kroppen kan ikke produsere vitaminet selv.

I land med stort inntak av dyreprodukter, slik som Norge og flere vestlige land, er det kun noen få prosent av gravide som har vitamin B12-mangel.

Veganere spesielt utsatt

– I land hvor vegetarkost dominerer kan andelen av gravide med B12-mangel overstige to tredjedeler, slik som i India, sier Rogne.

94 prosent av alle svangerskap som hadde deltatt i en eller annen publisert studie om B12 nivå under svangerskap var med i analysen

Resultatene like for alle landene

– Lave nivå av vitamin B12 hos gravide så ikke ut til å påvirke den nyfødtes fødselsvekt. Vi fant derimot at vitamin B12-mangel hos de gravide kvinnene var assosiert med en 21 prosent økt risiko for å føde for tidlig, sier Rogne.

Resultatene var uavhengig av om landene var høyinntektsland, middels – eller lavinntektsland.

Doktorgradsstipendiat og lege Tormod Rogne. (Foto: NTNU)

Studien ble nylig publisert i tidsskriftet American Journal of Epidemiology.

Rogne understreker at det er viktig å huske på at det kan være andre årsaker til den tilsynelatende sammenhengen mellom vitamin B12-mangel og tidlig fødsel:

Kan skyldes andre faktorer

– Lav blodkonsentrasjon av vitamin B12 kan henge sammen med andre faktorer, slik som underernæring og fattigdom, som i seg selv kan påvirke fødselsvekten og lengden på svangerskapet.

Selv om vi fant at vitamin B12-mangel er assosiert med en økt risiko for tidlig fødsel, så vet vi svært lite om effekten av å ta vitamin B12-tilskudd under svangerskapet. Så vidt jeg vet er det kun gjort to små studier hvor gravide kvinner er tilfeldig plukket ut til å enten ta vitamin B12 under svangerskapet eller placebo, sier Rogne.

Disse studiene fant ingen sikker sammenheng mellom vitamin B12- tilskudd og fødselsvekt. Dette er i tråd med funnene i Rogne sin studie. Det var imidlertid for få deltakere i de to studiene til å konkludere om B12 tilskudd i svangerskapet kan redusere risiko for tidlig fødsel.

– Før man kan si noe om effekten av vitamin B12-tilskudd i svangerskapet må flere slike studier gjøres, og resultatene fra disse studiene må i neste rekke slås sammen i en oversiktsartikkel. Vi håper at vår artikkel vil bidra til at disse studiene blir gjort slik at man kan gi sikre råd til gravide som spiser få dyreprodukter, sier Rogne.

Veganere får B12-mangel uten tilskudd

– Når man skal vurdere vegetarkost og B12-inntak, er det viktig å skille mellom veganere og andre vegetarianere, sier Vibeke Videm, professor hos Institutt for laboratoriemedisin barne- og kvinnesykdommer. Hun er også forfatter av boken ”Verdt å vite om vegetarmat”.

– Veganere spiser ingen matvarer fra dyr. De vil derfor få B12-mangel hvis de ikke tar tilskudd – uavhengig av alder, kjønn og eventuell graviditet. Vegetarianere som bruker melkeprodukter og/eller egg, kan lett dekke B12-behovet gjennom disse matvarene. B12-mangel er derfor ikke vanlig hos dem.

Hvor mye melkeprodukter trenger en gravid vegetarianer?

– Utenom graviditet vil behovet dekkes for eksempel med en kombinasjon av tre desiliter melk og 50-75 gram gulost, som tilsvarer fem til åtte skiver. Osten kan for eksempel byttes ut med 80 gram, eller fire spiseskjeer, cottage cheese, sier Videm.

– Ved graviditet trengs litt mer: Legger den gravide til enten et glass melk, en god porsjon yoghurt eller tre til fire ekstra skiver gulost, får hun det som trengs med god margin.

Mangel på B12 et kjent problem for veganere

– Viktigheten av B12 er allment kjent og ubestridt hos oss som jobber med veganisme og vegetarmat. Vi er svært opptatt av å spre kunnskap om B12 til spesielt veganere som ikke spiser verken kjøtt, melkeprodukter eller egg, sier informasjonsansvarlig Pål W. Thorbjørnsen hos Norsk vegetarforening.

– For vegetarianere er ikke mangel på B12 noe stort problem ettersom vegetarianere spiser melkeprodukter og egg. Vi råder veganere til å få i seg B12 gjennom å drikke for eksempel soyamelk eller rismelk som er tilsatt B12, eller ta vitamintilskudd.

Referanse:

Tormod Rogne m.fl: Associations of Maternal Vitamin B12 Concentration in Pregnancy With the Risks of Preterm Birth and Low Birth Weight: A Systematic Review and Meta-Analysis of Individual Participant Data. American Journal of Epidemiology. 2016. DOI: https://doi.org/10.1093/aje/kww212. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS