null (Foto: Microstock)
null (Foto: Microstock)

Youtube gir motiverte elever

Da elevene på yrkesfag fikk bruke Youtube på skolen, ble de mer motivert til å gjøre det bedre i engelsk. 

Youtube og andre sosiale medier kan med hell brukes på skolen.

- Sosiale medier kan ha et negativt stempel, men mange elever er fortrolige med dem, og de kan i mange tilfeller være et godt alternativ til læreboka, sier Halvdan Haugsbakken, stipendiat i sosiologi ved NTNU.

Brukte nett istedenfor bok

I et helt skoleår fulgte han yrkesfagelever i byggfag ved Charlottenlund videregående skole. På timeplanen stod det engelsk. Læreren var Inger Langseth, som også er førstelektor hos Program for lærerutdanning ved NTNU.

Som lærer jobber Langseth digitalt, og erstatter læreboka delvis med nettet.

Haugsbakken intervjuet elevene om hvordan de opplevde å jobbe digitalt, hva det gjorde med motivasjonen og hvordan de brukte digitale medier i livet utenfor skolen

Forskningen er del av en feltstudie på den videregående skolen og forskeren brukte i tillegg klasseromsobservasjon, analyse av elevarbeider og Youtube videoer som kildemateriale. Klassen besto av 15 elever.

Brukte Youtube til læring

Det viste seg at mange av elevene brukte Youtube mye fra før.

De brukte Youtube til å lære seg å spille gitar, og til å lære seg nye strategiske trekk i spill som World of Warcraft. De kunne bruke mye tid på å se på videoer av hvordan andre løste utfordringer i spillet. De publiserte også videoer selv.

– Youtube blir brukt mye til læring utenfor skolen, sier Haugsbakken.

I samtalene Haugsbakken hadde med elevene kom det frem at da elevene fikk bruke Youtube i engelsktimene, ble de mer motivert til å bli bedre i engelsk.

Haugsbakken mener at bruk av digitale medier må få et bedre fotfeste på alle trinn i norsk skole, også universitetene.

Nye bruksmønster hos ungdom

Ifølge forskeren har Facebook, Youtube og andre sosiale medier ført til helt nye bruksmønster hos ungdom.

– Den uformelle læringen som skjer gjennom disse nettstedene kan med hell overføres til den formelle læringen som foregår på skolen, sier Haugsbakken.

Han mener norsk skoledebatt ikke lenger bør koble yrkesfag, skoletrøtte og teorisvake elever med frafall.

– Vi bør også slutte å snakke om teorifag og praktiske fag. Alle fag kan undervises både teoretisk og praktisk, og alle fag kan skape god læring blant annet ved bruk av digitale verktøy. Elevene er motiverte for læring, understreker Haugsbakken.

Artikkelen ble oppdatert 2.9.14 15:25

Referanse:

Halvdan Haugsbakken og Inger Langseth: YouTubing: Challenging Traditional Literacies and Encouraging Self-Organisation and Connecting in a Connectivist Approach to Learning in the K-12 SystemDigital Culture & Education. Juli 2014.

Powered by Labrador CMS