I Juvfonne er det hakket ut en tunnel i den gamle isen. Prøver herfra ble sendt til analysering. (Foto: Rune Strand Ødegård, NTNU)

Norges eldste is funnet i Jotunheimen

Juvfonne i Jotunheimen har is som er 7600 år gammel, dette er den hittil eldste isen som er datert på fastlands-Norge.

– Vi ble litt overrasket da det viste seg at isen fra Juvfonne var så gammel, sier forsker Rune Strand Ødegård ved NTNU.

For 9000 - 10 000 år siden smeltet innlandsisen i dette området, og klimaet ble betydelig varmere. Den varmeste perioden var for 7000 - 8000 år siden. Resultatene fra Juvfonne åpner for muligheten til å finne is fra slutten av siste istid i høyfjellet i Sør-Norge.

– Det er sannsynlig at det finnes eldre is, den 7600 år gamle isen ble funnet på 1850 meter over havet. Dateringen av isen i Juvfonne er midt i varmeperioden etter siste istid og det er jo utrolig spennende å finne ut om isen har overlevd varmetida, sier Ødegård.

Rune Strand Ødegård og Håvard Strand Ødegård i arbeid med isen. (Foto: Privat, NTNU)

Isprøvene analysert i Sveits

Juvfonne er en liten isfonn. Den er bare 0,15 kvadratkilometer stor og ligger ved foten av Galdhøpiggen i Jotunheimen. I fonna er det hakket ut en tunnel i den gamle isen og det er i denne tunnelen det ble tatt ut en isprøve som ble sendt til Paul Scherrer Institute i Sveits for karbondatering.

Der fant de ut at isen er 7600 år gammel.

Isprøvene er så langt bare datert, det er ikke gjort andre analyser av prøvene fordi alderen på isen ikke har vært kjent.

– Resultatene åpner for at organisk materiale kan ha blitt bevart frossent i fonner i over 7000 år. Dette åpner for ny kunnskap, men det er så langt ikke gjort detaljerte analyser av det organiske materialet, understreker Ødegård.

Resultatene gir muligheter for å forske videre, og kanskje finne isfonner hvor det er enda eldre is og at eldre organisk materiale kan ligge bevart i fonnene i Jotunheimen.

Det foreløpig mest kjente arkeologiske funnet i fonner i Jotunheimen er Norges eldste sko som er 3500 år gammel, som NRK skrev om i 2007.

Klimaendringene truer

Siden 2010 har forskerne målt alder, intern struktur, massebalanse og klimafølsomhet på isen i Juvfonne. Dårlige vintersesonger ser ut til å forsyne seg av is- og snøtykkelsen. Undersøkelsene viser dog at én enkelt vinterstorm kan gjøre at breen kan vokse litt.

– 6 år med målinger er for lite til å si noe om langtidseffektene, men det er bekymringsfullt å se utviklingen, sier Ødegård.

Ødegård har samarbeidet med forskere ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Meteorologisk Institutt, NVE og Paul Scherrer Institute om forskningen på Juvfonne.

Referanse:

Rune Strand Ødegård m.fl: Climate change threatens archaeologically significant ice patches: insights into their age, internal structure, mass balance and climate sensitivity. The Cryosphere. 2017. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS