Fant sølvknapp fra vikingtiden

Under en rutinemessig undersøkelse av E6 finner forskerne svar på en uløst gåte om et mystisk handelssted fra vikingtiden.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne skålvekta og noen sølvknapper ble funnet i en båtgrav på Steinkjer. Dette er de mest overbevisende funnene om et mystisk handelssted fra vikingtiden. Stedet er navngitt i gamle sagaer, men har aldri før blitt funnet. (Foto: Per Fredriksen)

Da en sølvknapp og en skålvekt plutselig dukket opp fra jorda, forstod arkeologene Geir Grønnesby og Ellen Grav Ellingsen fra NTNU at de hadde funnet spennende bevis for en handelsplass fra vikingtiden.

Mange har lett, funnet først nå

Funnene kommer fra to separate båtgraver i et område i Nord-Trøndelag kalt Lø – på en gård i en del av Steinkjer. Arkeologene var der for å gjennomføre en rutinemessig undersøkelse på grunn av en oppgradering av E6.

Men i stedet for en enkel utgraving i veien, fant forskerne et mulig svar på en uløst gåte om et mystisk handelssted fra vikingtiden.  Stedet er navngitt i gamle sagaer, men har aldri før blitt funnet.

- Disse gjenstandene, spesielt skålvekta, fikk tankene til å gå til sagalitteraturens beskrivelse av Steinkjer som handelssted. Sagaene forteller at under Eirik Jarl hadde Steinkjer i en kortere periode større betydning enn Nidaros.

(Foto: Åge Hojem)

- Dette var før Olav Haraldsson gjenopprettet Nidaros som kongelig residens og handelsby, skriver Grønnesby og Ellingsen i VITARK 8, som utgis av NTNU Vitenskapsmuseet.

Norges hovedstad i middelalderen

Trondheim var Norges hovedstad under vikingtiden, og landets religiøse sentrum. Den gang het byen Nidaros. Verdens nordligste gotiske katedral, Nidarosdomen, ble bygd i Trondheim da de første steinene i 1070 ble lagt over graven til Olav Haraldsson. De eldste eksisterende delene av katedralen ble bygd i 1183.

Som middelalderby og religiøs hovedstad, spilte Nidaros en viktig rolle i internasjonal handel gjennom hele middelalderen.

Lewis-sjakkbrikkene, et utsøkt sett av sjakkbrikker fra 1200-tallet, laget av elfenben av hvalross og hvaltenner, er antatt å ha blitt laget i Nidaros.

Steinkjer større enn Nidaros

Olav Haraldsson var den norske kongen som fikk æren for å ha brakt kristendommen til Norge. Han fikk helgenstatus i 1031, ett år etter hans død. Dette ble bekreftet av pave Alexander III i 1164.

Som overbevisende funn for et handelssted har forskerne også funnet 22 sverd, samt mange perler og smykker. I området rundt Steinkjer ble det funnet 254 perler. (Foto: Per Fredriksen)

Haraldsson er nevnt i en rekke forskjellige norrøne og islandske sagaer. Det er i disse sagaene det skrives om en viktig handelsplass i Steinkjer, som var enda større enn Nidaros. Men inntil arkeologene begynte å grave i Lø, hadde de få ledetråder til hvor den viktige handelsplassen kunne være.

Geografien viktig ledetråd

Det var med stor sikkerhet ingen permanente bygninger her. Dette ville vært det enkleste å finne. Gjenstander til kjøp og salg laget av organiske materialer ville trolig ikke overlevd herjinger fra flere århundrer.

Åpenbare ledetråder er mynter, metall eller glass fra fremmede land. Foruten dette må arkeologene stole på langt mer subtile bevis. Et slikt bevis kan være geografien i stedet selv.

- Selv om det ikke er arkeologiske bevis for at det var en handelsplass i Steinkjer i løpet av vikingtiden, er det flere aspekter som støtter denne ideen, skriver Grønnesby og Ellingsen.

De viser til at en av de viktigste ledetrådene er at Steinkjer ligger i en naturlig handelsplass, ved munningen av en elv i den innerste delen av Trondheimsfjorden. Det er også et sted der bøndene har dyrket flate jorder i århundrer.

Mange perler og smykker

En annen ledetråd er et detaljert kart over plasseringen av alle slags forskjellige arkeologiske funn som kan tyde på handel. Logikken er at større antall handelsvarer sannsynligvis blir funnet i umiddelbar nærhet til handelssted, mens færre varer blir funnet lenger og lenger unna handelsstedet.

Da forskerne kartla alle relevante funn fra Nord-Trøndelag fylke, kunne de foreslå en stor handelsplass i Steinkjer. Perler av rav og glass ble ofte kjøpt og solgt. Området rundt Steinkjer var rikholdig med funn av disse varene, med 254 perler som finnes i 28 forskjellige steder.

Fant 22 sverd

I større omfang enn i noen andre områder i Nord-Trøndelag, ble det også funnet 22 eksempler på en bestemt type sverd. kalt H-sverd. Disse var forbundet med handel. Fem av seks importerte smykker fra Nord-Trøndelag, ble også funnet i Steinkjer. Seks av ti importerte ringnåler fra Nord-Trøndelag kom også fra Steinkjer.

Mens perler, sverd og importerte smykker tyder på at Steinkjer hadde en stor handelsplass, samt to spesifikke funn, var funnene i båtgravene i Lø de mest overbevisende.

Sølvknappen var laget av flettede sølv-tråder, og stammer sannsynligvis fra de britiske øyer. Knappen tyder på at personen i graven hadde høy status.

(Foto: Wikimedia commons)

Skålvekta som fantes i den andre båtgraven var konstruert på en måte som får arkeologene til å tro det kom fra vest, og ikke fra Norge. Skålene dokumenterer i seg selv handel, og når forskerne ser på alle skålvekter funnet i Nord-Trøndelag, ser de igjen en klar konsentrasjon i Steinkjer-området.

Under kirken i sentrum

Hvis alle disse konsentrasjonene av funn støtter plasseringen av en stor handelsplass i Steinkjer som nevnt i sagaene, så hvor er det?

Her kan arkeologene bare gjøre en kvalifisert gjetning. Basert på det faktum at havnivået var fire eller fem meter høyere i dette området for 1000 år siden, er plasseringen av kirken i Steinkjer det mest logiske stedet for et handelssted.

- Alt peker dermed mot et sentralt handelssted i det gamle Inntrøndelag, nemlig Steinkjer, skriver forskerne.

Trenger flere bevis

Men bekreftelse på at Steinkjer var en stor handelsby i vikingtiden skaper nok en gåte: Hvis Steinkjer var så viktig for internasjonal handel, hvorfor skiftet handelen etterhvert til Trondheim?

Grønnesby sier at skiftet var styrt av kongemakten, og at Steinkjer ble nedlagt som handelssted på grunn av stor motstand mot kongemakten i nettopp dette området. For å finne svaret på gåten må forskerne grave opp mer enn sølvknapper, vekter og perler – og det kan hende at vi fortsatt må leve i uvisshet.

Powered by Labrador CMS