Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) skal de neste månedene forske hvor mye koronavirus som finnes i luften på sykehus, T-banestasjoner og en flyplass i Norge.

FFI skal forske på koronavirus i luften

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) skal de neste månedene forske hvor mye koronavirus som finnes i luften på sykehus, T-banestasjoner og en flyplass i Norge.

Målet med prosjektet er å finne ut hvor stor risiko det er å bli eksponert for og smittet av viruset på slike steder, skriver FFI på sine nettsider.

Forskerne skal overvåke forekomsten av virus over tid, og utføre geografiske sporingsanalyser for observerte virusvarianter. De skal også undersøke hvilken effekt det har å desinfisere overflater på offentlige steder.

– Akkurat nå er vi inne i en periode med lav smittespredning. Da blir det jo interessant å se om vi i det hele tatt klarer å finne virus i miljøene der vi skal ta prøver. Det kan hende det er forsvinnende lite, men dette er det ingen som har undersøkt før. Det blir også spennende å se om mengden virus i miljøene vi skal teste, endrer seg i takt med smittetallet i befolkningen, sier seniorforsker Jostein Gohli, som leder prosjektet på vegne av FFI.

En viktig del av prosjektet er å utvikle testmetoder som kan brukes for å finne virus i miljøer der folk ferdes ved senere pandemier og utbrudd.

– Forskningen er viktig for å håndtere koronapandemien vi nå står midt inne i på best mulig måte. Men den er minst like viktig med tanke på hvordan vi skal møte fremtidige utbrudd av infeksjonssykdommer, inklusiv den neste viruspandemien. Vi vet at det vil komme en ny viruspandemi, vi vet bare ikke når, sier forskningsleder og sjefforsker Marius Dybwad.

Prosjektet, som har fått navnet NorCov2, er ett av 30 som nylig fikk støtte fra Forskningsrådet. Totalt er 130 millioner kroner delt ut koronaforskning – budsjettet til FFIs prosjekt er 2,4 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS