En omfattende studie har for første gang funnet en sammenheng mellom blodtype og sannsynligheten for alvorlige lungesykdommer ved covid-19.

Færre med blodtype 0 blir alvorlig koronasyke, ifølge ny studie

En omfattende studie har for første gang funnet en sammenheng mellom blodtype og sannsynligheten for alvorlige lungesykdommer ved covid-19.

Forskere fra flere land, deriblant Norge, har analysert prøver fra nesten 2000 koronasyke i Italia og Spania.

– Det vi lurte på, var om det er noe i genene våre som har betydning for om man blir alvorlig syk, sier professor Johannes Hov ved Universitetet i Oslo til NRK.

Hov, som også er lege ved Oslo universitetssykehus, er medforfatter på den omfattende studien. Han forteller at målet for undersøkelsene har vært å finne ut hvorfor noen får alvorlige komplikasjoner ved en koronainfeksjon, mens andre ikke får det.

– Det er mange som blir smittet av dette viruset, men bare noen få som blir virkelig syke. Blant dem som blir alvorlig syke, er det mange som får alvorlig sykdom i lungene, sier forskeren.

Nå er arbeidet med studien sluttført, og et av de viktigste funnene forskerne gjorde var at det var færre alvorlig syke personer som hadde blodtype 0.

– Det er en beskyttende faktor, fastslår forskeren, som sier at man har rundt 30 prosents mindre sjanse for å bli alvorlig syk om man har denne blodtypen.

Studien viser også at visse blodtyper gir en økt risiko for alvorlige lungesykdommer om man blir syk av covid-19. Dette gjelder blodtypene A eller AB.

– Fortsatt er det mange med blodtype 0 som blir alvorlige syke, understreker Hov.

Funnene skal nå brukes i det videre arbeidet med å finne nye alternative behandlinger.

Powered by Labrador CMS