Direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg under en pressekonferanse om koronasituasjonen.

FHI: Årsaker til vaksine­relaterte dødsfall er ikke analysert

Det er meldt om 33 dødsfall blant folk som er vaksinerte i Norge. Årsakssammenhengen er foreløpig ikke analysert.

Det opplyser direktør Camilla Stoltenberg i FHI på en pressekonferanse mandag.

Før helgen var dette tallet 23. Alle dødsfallene vil bli undersøkt.

13 dødsfall er så langt undersøkt nærmere. I en kort rapport fra Statens legemiddelverk forrige uke framgikk det at samtlige hadde høy alder, var «skrøpelige» og hadde alvorlige sykdommer.

Hittil i Norge er det først og fremst folk på sykehjem som er vaksinert.

– Når det gjelder årsakssammenhengen, så er det ikke gjort noen analyser av den, sier Stoltenberg.

Ikke påvist overdødelighet

Det er viktig å huske at det dør cirka 45 personer hver dag på sykehjem i Norge, slik at det er ikke gitt at dette representerer noen overdødelighet eller at det er noen årsakssammenheng, presiserer hun.

– Men det kan tenkes at en del av dem som har fått vaksinen, er såpass skrøpelige at man kanskje burde tenkt seg om og ikke tilbudt dem vaksine, sier Stoltenberg.

Dette fordi de er såpass syke at de muligens blir dårligere av å få de normale bivirkningene man får når kroppen reagerer med å bygge opp immunitet.

Hver enkelt skal vurderes

De vanligste meldte bivirkningene av vaksinen er generelle symptomer, som nedsatt allmenntilstand, feber og generell sykdomsfølelse og reaksjoner på injeksjonsstedet. Mage-tarmsymptomer som diaré, kvalme og oppkast, og luftveissymptomer som tungpustethet og hoste er også blant de vanligst meldte bivirkningene.

Stoltenberg presiser det rådet som har vært gjeldende hele tiden om at man skal ha en vurdering av hver enkelt før man tilbyr vaksine.

Over 40 000 nordmenn er så langt vaksinert. Fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket har sagt at tilfellene der skrøpelige folk dør, er sjeldne, og at mange tusen skrøpelige er vaksinert uten dødelig utfall.

Powered by Labrador CMS