Julehandel på Triangelns köpcentrum i Malmö.

Over 6000 flere dødsfall i Sverige i fjor enn i et normalår

Sverige hadde 9309 koronarelaterte dødsfall innen nyttår. En gjennomgang av alle dødsfall i nabolandet i fjor viser at det døde 6202 flere enn i et normalår.

Det totale tallet på 9309 inkluderer også folk som har dødd av andre årsaker, men som har vært smittet i løpet av de 30 siste dagene. Enkelt forklart kan en person som blir overkjørt av bussen bli registrert som et koronadødsfall.

Men ved å se på antall dødsfall totalt får man en indikasjon på hvor mange liv viruset har krevd. Det døde 97 164 svensker i 2020. Sammenlignet med snittet for perioden 2015 til 2019 døde det dermed 6202 flere enn i et normalår.

– Satt litt på spissen kan man si at det er de som hadde levd nå hvis covid ikke fantes, sier Linus Garp, befolkningsstatistiker i svenske SCB (tilsvarer vår SSB).

Han poengterer at det fortsatt dreier seg om foreløpige tall, og at det trolig er mellom 300 og 700 dødsfall som ennå ikke er registrert. 22. februar kommer den endelige rapporten.

Sist gang det døde over 97 000 svensker var i 1993, da 97 008 personer døde.

Garp påpeker at det er vanskelig å sammenligne dødsfall år for år. Befolkningen endres hele tiden, ikke bare ved at det blir flere folk, men sammensetningen endres også.

Hvis man tar hensyn til folketallet, døde 1,1 prosent av Sveriges befolkning i 1993, mot 0,9 prosent i fjor. Det er det flere grunner til. Det er blant annet en langt lavere barseldødelighet i Sverige nå enn på 90-tallet.

Tallet for 2020 er heller ikke en rekord i absolutte tall. I 1773 ble det registrert 105 139 dødsfall i Sverige, rundt 5,3 prosent av befolkningen.

I 1918, da spanskesyken herjet, døde 104 591 svensker.

Powered by Labrador CMS