Freya slapper av på en brygge på Frognerkilen i Oslo. Vanligvis spiser hvalrosser fem prosent av kroppsvekten sin daglig.

Lær mer om Freya

Øystein Wiig har forsket på hvalrosser i over 30 år. Han håper Freya vekker nysgjerrigheten til folk – og at de vil lære seg mer om det fascinerende dyret.

– Det er litt spesielt å ha Freya så langt oppi fjæresteinene. Det skaper stort oppstyr. Men jeg synes man skal glede seg over å se disse ville dyrene så nærme i vårt område, sier Wiig til NTB.

Den pensjonerte professoren begynte å jobbe med hvalross for Norsk Polarinstitutt i 1989 og har siden fulgt hvalrossene tett, også fra sin stilling ved Naturhistorisk museum i Oslo.

Nå håper han at kjendishvalrossen Freya, som for tiden holder til i Oslo, kan trigge folk til å søke mer informasjon om dyrets biologi. Selv bidrar han gjerne med noen læringspunkter til interesserte lesere i denne saken.

– Det er ikke så uvanlig med hvalross på norskekysten, og det har tilsynelatende blitt mer av det de siste årene. Bestanden på Svalbard og i Barentshavet er økende, så det kan være noe av grunnen til at de oftere dukker opp. Men det er veldig uvanlig at de kommer opp i båtene våre slik Freya gjør, sier hvalrossforskeren.

Freya bruker snuten og barten til å lete fram skjell hun kan spise på havbunnen.

Snute og bart – til å finne mat med

Han forteller at Freya tilsynelatende er på avveier, men at hun tydeligvis finner nok av mat innerst i Oslofjorden, hvor hun har holdt til de siste dagene.

– Hvalross lever av bunndyr. De leter dem fram ved hjelp av snuten sin. De har en myk snute, akkurat som en hestemule, og så har de denne barten eller værhårene. De er veldig følsomme, sier han.

Når Freya og andre hvalrosser skal ha mat, svømmer de oftest langs bunnen og føler seg fram til der de tror det er skjell eller snegler.

– Så tar de vann i munnen og blåser skjellene eller sneglene rene for sand og gjørme. Deretter tar de skjellet eller sneglen mellom leppene og suger ut innmaten. Det er hovedbildet. I tillegg spiser de en rekke forskjellige bunndyr som krabber, sjøpølser og sandormer, men de svelger de hele, sier Wiig.

Hvalrosser bruker støttennene til sosial omgang – og blant annet når de skal komme seg opp på isflak. Her ligger Freya på en båt i Oslo.

30 kilo mat

Freya er blitt observert når hun har angrepet en and og en svane i Oslo. Ifølge forskeren er det slett ikke uvanlig at hvalrosser spiser ender og sjøfugl.

– Noen har også spesialisert seg på å spise sel, sier han.

Hvalrosshunner veier opp mot 8–900 kilo, mens hannene kan bli dobbelt så store.

– De spiser omtrent fem prosent av kroppsvekten sin hver dag, så det blir ganske mange skjell.

Freya er et relativt ungt hunndyr og flere har anslått at hun veier rundt 600 kilo. Det betyr at hun spiser rundt 30 kilo til dagen.

Hvalrosser er sosiale dyr og ligger ofte flere sammen og slapper av på stranden. Her fra Svalbard i 2021.

Langt Oslo-besøk

Freya ble for alvor kjent da hun dukket opp i Kragerø tidligere i sommer og tok seg til rette ved å slappe av på fritidsbåter. For halvannen uke siden dukket hun opp i Oslo.

Mange trodde besøket i hovedstaden skulle bli kortvarig, men enn så lenge har hun blitt værende.

– Det er umulig å si hvor lenge hun blir, sier forskeren.

Fiskeridirektoratet opplyste onsdag at de følger situasjonen tett og har beredskapen klar dersom det blir aktuelt med flytting.

Det er ikke uvanlig med hvalross langs norskekysten. Men det er uvanlig at de legger seg opp i båter og skaper så mye oppstyr som Frya. Her fra Frognerkilen i Oslo.

Til Svalbard for å formere seg?

Forskeren håper Freya skygger unna Oslo-gryta før det blir for mange problemer ved hennes tilstedeværelse.

– Hvilket liv venter henne i så fall videre?

– Det viktigste for henne er å formere seg for å bidra til at bestanden øker. Så da må hun opp dit hvor de andre hvalrossene er, altså på Svalbard og i Barentshavet. Men hun har god tid. Hun er vel en tre–fire år gammel og blir ikke kjønnsmoden før hun er 8–10 år, sier Wiig.

Før i tiden holdt de fleste hvalrosshannene til rundt Svalbard, mens hunnene befant seg i Frans Josefs land i Russland.

– Dermed måtte de dra mange hundre kilometer for å komme seg til hunnene for å pare seg, sier Wiig.

Han sier det nå har kommet flere hunner ved Svalbard, men hanner svømmer fortsatt til Frans Josefs Land for å formere seg.

Professor emeritus Øysein Wiig ved Naturhistorisk museum har forsket på hvalross i over 30 år.

Utrydningstruet

Går vi noen hundre år tilbake i tid, var det vanlig med mange hvalross langs kysten av Fastlands-Norge, spesielt i Nord-Norge. De forekom blant annet også i Skottland og på Shetland.

– Vi tror at mye av grunnen til at de kun er så langt nord nå, er at de tidligere ble fanget straks de kom sørover, sier Wiig.

Dyret har ikke andre naturlige fiender enn spekkhogger og isbjørner, men omfattende jakt fra mennesker førte til at bestanden var utrydningstruet på 1900-tallet.

– Hvalrossen ble fredet i Norge i 1952, men bestanden har ikke tatt seg mye opp før de siste 20 årene, sier Wiig.

Han sier hvalrossen ved Svalbard er fortsatt truet og er listet som «sårbar» på den norske rødlisten for arter.

Lange støttenner regnes som flott blant de mannlige hvalrossene.

Sosiale dyr

Hvalross har vært relativt enkelt å jakte for mennesker, for de ofte ligger i store flokker på land og hviler.

– De er veldig sosiale. De kan ligge mange hundre dyr sammen på strender. Og da er det tilsynelatende best å ligge i midten, sier forskeren.

Han forteller at hanner som vil inn i flokken på land, ofte bruker de karakteristiske støttennene sine til å hogge inn i nakken på de andre, for å komme seg inn mot midten.

– Når de slåss mot hverandre, kan de også bruke tennene til å hogge med, forteller han.

Hold avstand!

Støttennene brukes også til å komme seg opp på isflak – og eventuelt opp i båter.

– Blant hanner er det regnet som veldig flott å ha lange tenner. Men noen ganger har de brukket av til en liten stump, for eksempel i kamp, sier han.

Selv om hvalrossen er sosiale dyr med hverandre, oppfordres mennesker på det sterkeste til å holde avstand.

Det håper Wiig at folk respekterer.

– Det er problematisk med et stort pattedyr som lager mye røre. Man må likevel betrakte det med respekt og benytte anledningen til lære om dyret. Det var jo mye oppstuss rundt hvithvalen Hvaldimir også, men det har roet seg nå. Vi får håpe det roer deg for Freya også etter hvert, sier han.

Fakta om hvalrossen Freya

Hvalrossen Freya har fått mye oppmerksomhet i norske medier denne sommeren. Dette er hvalrossen Freya:

  • Freya er en hvalross, som er en arktisk art av seler innenfor hvalrossfamilien.
  • Etter over 50 år med fredning er bestanden av hvalross fortsatt lav, og arten er å finne på den norske rødlisten over truede dyrearter.
  • Hvalrosser har en forventet levealder på opptil 40 år. Freya antas å være rundt fem år gammel, og ifølge eksperter kom hun trolig bort fra moren sin da hun var liten.
  • Hanner kan veie godt over 1,5 tonn, mens hunnene kan veie mer enn 850 kilo. Freya veier rundt 600 kilo.
  • Freya har tidligere blitt observert i Nederland og Storbritannia, og et kart over hennes bevegelser viser at hun tok turen fra Danmark via Sverige i mars.
  • De siste månedene har hun vært både på øst- og vestsiden av Ytre Oslofjord.
  • Hun ble observert i Kragerø 12. april, og hun ble for alvor kjendis et par måneder senere da hun tok seg til rette og slappet av i flere fritidsbåter.
  • 17. juli ankom hun Oslo. Der skapte hun stor ståhei da hun tilbrakte flere dager i båthavnen i Frognerkilen, hvor store mengder skuelystne møtte opp både på lands og til vanns. Fiskeridirektoratet og flere har oppfordret skuelystne til å holde god avstand til Freya for å unngå at hun blir stresset.

(Kilde: NTB, Norsk polarinstitutt)

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS