Forskningsrådet deler ut 45 millioner kroner til forskning for å redusere ulikhet i helsetjenesten, opplyser direktør Mari Sundli Tveit.
Forskningsrådet deler ut 45 millioner kroner til forskning for å redusere ulikhet i helsetjenesten, opplyser direktør Mari Sundli Tveit.

Forskningsrådet deler ut 45 millioner for å redusere ulikhet i helse

Forskning på barn med autisme og personer med demens er blant prosjektene.

I tillegg skal forskere undersøke mental helse til minoritetsungdom som har flyktet alene til Norge, og barn og unge med kronisk nyresykdom, opplyser Forskningsrådet, som står for tildelingen.

– Det er behov for mer forskning som kan utvikle helsetjenestene og bidra til god og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering. Mer klinisk forskning, både i primær- og spesialisthelsetjenesten, er nødvendig, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Pengene fordeles på to prosjekter ved Universitetet i Bergen, ett prosjekt ved Oslo universitetssykehus og ett ved NTNU.

Mange utsatte pasientgrupper er i liten grad inkludert i kliniske studier som evaluerer behandlingseffekt, diagnostikk og rehabilitering.

– Helsetjenester som er tilpasset ulike pasientgruppers behov, vil kunne bidra til å redusere sosiale ulikheter i helse. Forskningsbasert kunnskap om ulike pasientgruppers behov er avgjørende. Jeg er derfor glad for at fire viktige prosjekter som vil få fram kunnskap om dette skal finansieres, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS