I 2023 økte nordmenns reiseaktivitet med 5,2 prosent sammenlignet med i 2022. Totalt dro nordmenn på rekordhøye 30,3 millioner reiser i løpet av fjoråret.

Nordmenn reiste mer i fjor enn noensinne

I 2023 dro nordmenn på 30,3 millioner reiser. Det er det høyeste antallet reiser på ett år som er målt av Statistisk sentralbyrå.

30,3 millioner reiser i 2023 er en økning på 5,2 prosent sammenlignet med 2022, viser tall fra reiseundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dette er det høyeste antallet reiser som er målt siden reiseundersøkelsen, som omfatter både ferie- og yrkesreiser med minst én overnatting, ble startet opp i 2002.

Nivået på innenlandsreiser er det som bidro til rekorden. I fjor dro nordmenn på 22,7 millioner reiser i eget land – en økning på 4,1 prosent fra året før.

Flere ferierer kun i Norge

– Det er interessant å merke seg at andelen nordmenn som kun ferierer i eget land, øker. Før pandemien oppga rundt 10 prosent av de spurte i reiseundersøkelsen at de kun ferierte i Norge. I 2023 var det økt til 22 prosent, sier seniorrådgiver Guro Henriksen i SSB.

Selv om nordmenn reiste mer til utlandet i 2023, nådde ikke trafikken nivået som var vanlig før pandemien. I løpet av fjoråret dro nordmenn på 7,6 millioner utenlandsreiser, som er en øking på 8,4 prosent sammenlignet med 2022.

Færre jobbreiser til utlandet

Ser man kun på ferieturer, som i 2023 var 6,5 millioner av utenlandsreisene, begynner nivåene å ligne de som var i årene før pandemien.

Nivået for utenlandsreiser i forbindelse med jobb var omtrent det samme som i 2022, med 1,1 millioner reiser. Med unntak for årene med pandemi, må man tilbake til 2012 for å finne et like lavt nivå på jobbreiser til utlandet.

– Under pandemien tok vi i bruk nye arbeidsmetoder og digitale løsninger. Dette har antakeligvis bidratt til et mindre behov for å legge yrkesreiser til utlandet, forklarer Henriksen.

LES OGSÅ

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS