Fortsatt sliter mange av de som overlevde Utøya-terroren med traumer, viser ny forskning.
Fortsatt sliter mange av de som overlevde Utøya-terroren med traumer, viser ny forskning.

Utøya-overlevende sliter fortsatt med traumer

Til sommeren er det ti år siden terroren på Utøya. Fortsatt sliter over en av tre overlevende med posttraumatiske stressymptomer, viser ny forskning.

– Det er et veldig alvorlig tegn på at altfor mange sliter med disse problemene over tid, sier forskningsleder Grete Dyb til NTB.

Hun leder en forskergruppe ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) som har fulgt Utøya-overlevende og pårørende i fire omganger siden 2011. Mandag presenteres funnene fra Utøya-studien.

Om Utøya-studien:

Dette viser Utøya-studien til Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS):

* En tredel av dem som overlevde terroren på Utøya oppga omtrent 8,5 år etterpå at de sliter med symptomer tilsvarende, eller på grensen til, PTSD.

* Nesten halvparten var mye plaget av angst og depresjonssymptomer.

* En like stor andel hadde betydelige og langvarige søvnvansker. En tredel hadde kroniske muskelskjelettsmerter, og omtrent en tredel betydelig hodepine.

* 20 prosent av foreldrene oppga at de fortsatt hadde mange eller svært mange posttraumatiske stressreaksjoner.

* Omtrent en tredel av dem som overlevde terroren og en av ti foreldre hadde behov for nye hjelpetiltak eller forsterkning av eksisterende tiltak.

* 80 prosent av dem som var på Utøya var fullt eller delvis sysselsatt i jobb eller studier, mens 20 prosent mottok arbeidsledighetstrygd, uføretrygd eller andre støtteordninger.

* Av dem som var på Utøya under terroren har en tredel opplevd at hatefulle ytringer eller trusler har blitt rettet mot dem. Tre fjerdedeler setter de hatefulle ytringene i sammenheng med at de var på Utøya 22. juli 2011.

* Mellom 85 og 90 prosent oppga at de får nesten så mye eller så mye kjærlighet, omsorg, støtte, råd og hjelp som de ønsker seg.

* Studien ble gjennomført i fire omganger mellom 2011 og 2020. Samlet sett har 398 (79 prosent) av de 502 som var på sommerleiren under terroren deltatt en eller flere ganger i studien.

Studien viser at mer enn hver tredje som overlevde terroren på Utøya, fortsatt sliter med posttraumatiske stresslidelser. En av fem pårørende oppgir det samme.

Den siste intervjurunden ble gjennomført i fjor, 8,5 år etter terroren.

Forsker: – Nedslående

Dyb kaller resultatene nedslående. Hun viser til at det ikke har vært noen nedgang i andelen overlevende som sliter siden andre intervjurunde, 14 måneder etter terroren.

– Vi hadde regnet med at en del ville ha det vanskelig fremdeles, men ikke at det gjaldt så mange, sier hun.

Leder Lisbeth Røyneland i Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene synes det er trist at tallet på overlevende som sliter ikke har gått noe særlig ned.

– Det viser at hjelpen fortsatt trengs. Det å behandle traumer etter et voldsomt terroranslag tar tid, sier Røyneland.

Per 2020 var fire av fem Utøya-overlevende fullt eller delvis sysselsatt i jobb eller studier. En av fem mottok arbeidsledighetstrygd, uføretrygd eller andre støtteordninger, viser studien.

Dyb forteller at mange av dem bærer med seg hendelsen i det daglige.

– Her er det i tillegg snakk om mennesker som er i en utrolig krevende fase av livet, hvor de skal utdanne seg, komme i jobb og etablere et sosialt liv. Det kan ha bidratt til å gjøre hverdagen vanskeligere, sier Dyb.

Får ikke helsehjelpen de trenger

En av tre Utøya-overlevende forteller også at de mangler tilgang til nødvendig helsehjelp.

Dyb mener helsehjelpen til Utøya-ungdommen ble bygget ned for tidlig.

– Etter ett år mistet mange oppfølgingen de fikk ute i kommunene, etter anbefaling fra Helsedirektoratet. Det var en veldig optimistisk vurdering. Mange møtte veggen etter det første året, samtidig som helsehjelpen forsvant. Vi vet også at ikke alle fikk tilbud om adekvate hjelpetiltak, sier Dyb.

Hun understreker at det aldri er for sent å oppsøke hjelp for å bearbeide traumer.

– Det er aldri for sent å ta tak i symptomene. Det finnes adekvat hjelp der ute som vi vet virker, sier Dyb.

Opplever å bli truet

Røyneland i støttegruppen trekker frem et annet funn i studien som viser at en av tre overlevende etter Utøya har opplevd å bli gjenstand for hatefulle ytringer eller trusler.

Hun kaller funnet skremmende.

– Vi har opprettet en ressurs via støttegruppa som berørte kan henvende seg til for å få hjelp til å håndtere trusler, sier Røyneland.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS