Psykisk helse er fortsatt et vanskelig område for studenter, men noe færre sliter i år enn året før.

Litt færre studenter oppgir å ha psykiske plager

35 prosent av norske studenter mener de sliter psykisk, men det står bedre til med den fysiske helsa, viser årets helse- og trivselsundersøkelse.

35 prosent er en nedgang fra 2021-undersøkelsen, da hele 45 prosent oppga å ha alvorlige psykiske plager.

Samtidig er trenden jevnt over at andelen øker: i 2018 oppga kun 18 prosent av studentene at de hadde slike plager, skriver de involverte studentsamskipnadene i Studentens helse- og trivselsundersøkelse (SHoT).

Det er fortsatt klart flere kvinnelige studenter enn mannlige som mener at de sliter psykisk, og det er noe flere yngre enn eldre studenter som sliter. Hele 22 prosent av studentene svarer i undersøkelsen at de har hatt selvmordstanker, og om lag like mange har hatt tanker om å skade seg selv.

– Vi ser økende forskjeller mellom studentene. Majoriteten av studentene har det fortsatt bra, men vi ser et større skille til de som ikke har det bra, sier undersøkelsesleder Kari-Jussie Lønning i en pressemelding.

God fysisk helse

Andelen som rapporterer om dårlig eller svært dårlig livskvalitet, har økt kraftig, samtidig som også andelen som melder om god livskvalitet har økt noe de siste årene.

Når det gjelder den fysiske helsa, er situasjonen mye bedre: 74 prosent av studentene oppgir at de har god eller svært god helse, og tre fjerdedeler trener to til tre ganger i uka eller mer.

45 prosent av kvinnene og 23 prosent av de mannlige melder imidlertid om mye eller svært mye helseplager.

Tre av fire studenter sier de er fornøyde med studiestedet, og 86 prosent svarer at de har blitt godt tatt imot på studieprogrammet sitt.

60.000 studenter

SHoT utføres av samskipnadene Sammen (Bergen), SiT (Trondheim) og SiO (Oslo) og er den største undersøkelsen om studenters helse og trivsel i Norge.

Den gjennomføres i februar-april av Folkehelseinstituttet, og nær 60.000 studenter har svart på den i år.

SHoT gjennomføres hvert fjerde år, men det var også en tilleggsundersøkelse i 2021 i forbindelse med koronapandemien.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS