Det viste seg at studenter ikke var like «på» under digital undervisning i en ny, tysk studie.

Studenter i digitale forelesninger forble i hvilemodus

Forskere undersøkte fysiske forskjeller hos studenter som fikk digital og fysisk forelesning.

Forskning har vist at digital og fysisk undervisning påvirker elever og studenter på ulike måter.

– Mange studenter blir mindre motiverte når undervisningen er digital. Det går spesielt utover den gruppen av studenter som har tendens til å utsette det som skal gjøres, sa forsker Lester Allan Lasrado i en artikkel fra Høyskolen Kristiania i 2021.

Nå har forskere ved Ruhr-University Bochum i Tyskland funnet fysiske forskjeller i hjerne og hjerterytme.

Litt stress kan være bra

Funnene deres er publisert i en ny, vitenskapelig artikkel i tidsskriftet Anatomical Sciences Education.

– Vi vet at stress påvirker læring, hukommelse og konsentrasjon, forklarer forsker Morris Gellisch i en pressemelding fra universitetet.

Stresset som Gellisch snakker om, er ønskelig i passelige mengder.

For å finne ut mer om studentene var passe stresset eller i hvilemodus undersøkte forskerne hjerterytmen og mengden av stresshormonet kortisol i spyttet hos 82 deltakere.

– Frem til nå har forskjellene mellom fysisk og digital læring ofte blitt målt ved hjelp av spørreskjema med subjektive mål, slik som motivasjon eller opplevd stress, forklarer forskeren.

Sensorer og spyttprøver

Forskerne bak denne studien var mest opptatt av fysiske tegn.

Studentene ble delt inn i to grupper. Den ene fikk fysisk forelesning. Den andre var med på den samme forelesningen over internett.

Hjerterytmen ble målt med sensorer gjennom hele forelesningene. Spyttprøvene ble tatt før, midt i og etter forelesningene.

Spyttprøvene fra de digitale forelesningene viste lavere nivåer av kortisol.

Ut fra hjerterytmen deres tolket forskerne at studentene i større grad var i hvilemodus under de digitale forelesningene.

Nå er dette bare én studie. Derfor må vi ta høyde for at ting ved de aktuelle forelesningene eller teknikken kan ha påvirket resultatene.

De som likte den fysiske forelesningen, hadde litt raskere hjerterytme

I tillegg til å gjennomgå de fysiske testene skulle studentene svare på et spørreskjema.

Blant annet var forskerne interesserte i å finne ut hvor motiverte studentene mente de var for å delta på forelesningen.

For de fysiske forelesningene fant forskerne en sammenheng mellom økt hjerterytme og at studentene likte forelesningen.

Den samme sammenhengen fant de ikke for de digitale forelesningene.

Artikkelen fra Høyskolen i Kristiania fra 2021 omtalte en studie som viste at digital undervisning fører til mindre motivasjon.

Forskernes forklaring var at de fysiske forelesningene fører til et positivt sosialt press fra medelever, som naturligvis uteblir digitalt.

Referanse:

Gellish, Morris., Wolf, Oliver T., Minkley, Nina., Kirchner, Wolfgang H., Brüne, Martin og Brand-Saberi, Beate. (2022). Decreased sympathetic cardiovascular influences and hormone‐physiological changes in response to Covid‐19‐related adaptations under different learning environments. Anatomical Sciences Education.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS