Regjeringen bevilger 4,5 millioner kroner til gjennomføring av en ny datainnsamling av dem som overlevde terrorangrepet på Utøya og pårørende. (Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix)
Regjeringen bevilger 4,5 millioner kroner til gjennomføring av en ny datainnsamling av dem som overlevde terrorangrepet på Utøya og pårørende. (Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix)

Bevilger penger til ny Utøya-kartlegging

4,5 millioner kroner er satt av til en ny datainnsamling av dem som overlevde terrorangrepet på Utøya og pårørende i forslaget til statsbudsjett.

De foreslåtte midlene bevilges til Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i 2019, som skal gjennomføre kartleggingen, skriver NRK.

I 2016 gjennomførte Agenda Kaupang en kartlegging av 22. juli-rammede på oppdrag fra Helsedirektoratet. Gjennomgangen ble utført etter ønske fra Nasjonal støttegruppe etter 22. juli.

Rapporten konkluderte med at de rammede opplevde å få svært varierende hjelp. Kun halvparten opplevde de fikk god nok psykososial hjelp fra myndighetene. Mange dårlig fungerende kontaktpersoner, manglende tilgang på psykolog, sen og for lite proaktiv oppfølging og manglende oppmerksomhet om behovene til den rammedes familie, var en del av hovedkritikken i rapporten.

Powered by Labrador CMS