Nasjonalforeningen for folkehelsen er dypt bekymret over utviklingen og hva den vil bety for den norske folkehelsen.
Nasjonalforeningen for folkehelsen er dypt bekymret over utviklingen og hva den vil bety for den norske folkehelsen.

Norge i toppen i ny fedmerapport

En ny rapport fra Verdensbanken viser en tredobling av fedme på verdensbasis. I Vest-Europa ligger Norge i fedmetoppen.

Verdensbankens oversikt viser at Norge ligger blant landene med høyest grad av overvekt. I Vest-Europa er det bare Storbritannia, Irland og Spania som har mer fedme i befolkningen enn Norge, ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er dypt bekymret over utviklingen og hva den vil bety for den norske folkehelsen.

– Fedmeepidemien i Norge og resten av verden er alvorlig, både for den enkelte og for samfunnet som helhet. Vi står i fare at så mange får dårligere helse at det vil få konsekvenser både for arbeidsmarkedet og helsetjenestene, skriver foreningen i en pressemelding.

Fedme medfører risiko for alvorlige sykdommer som blant annet hjerte- og karsykdom, demens og kreft.

– For å snu utviklingen trengs det økt tilrettelegging for at folk kan gjøre gode helsevalg, opplyser generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

I rapporten kommer Verdensbanken med en rekke råd for å bremse fedmeøkningen. Tilrettelegging for aktivitet gjennom god arealplanlegging og aktiv bruk av avgifter for å påvirke forbrukervalg er blant anbefalingene som blir omtalt.

– Vi er glad for at Verdensbanken er så tydelig i sine anbefalinger. Også i Norge vil det være nyttig å følge disse rådene, om tydelig merking av matvarer, avgifter som fremmer sunne vaner framfor usunne, og arealplanlegging som fremmer fysisk aktivitet, sier Gerhardsen.

Powered by Labrador CMS