Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) mottok rapporten og anbefalingene fra professor Mari Rege, som ledet ekspertgruppen, i oktober i fjor. Det er ikke ekspertgruppen som står bak feilen, men Statistisk sentralbyrå.

Feil i rapport om barnefattigdom – SSB skal rette opp

Ekspertgruppen som anbefalte regjeringen å øke og skattlegge barnetrygden, hadde fått feil tall av Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Vi beklager å ha gjort feil, men er glad for at vi oppdaget det. Vi ønsker alltid å levere presist, nøyaktig og med god kvalitet. Her har vi ikke fanget det opp i kvalitetssikringen, og det er det bare å beklage, sier forskningsdirektør Linda Nøstbakken i Statistisk sentralbyrå (SSB) til NTB.

Ekspertgruppen, som ble ledet av professor Mari Rege, la fram rapporten « En barndom for livet » i oktober i fjor.

De anbefalte regjeringen å øke barnetrygden til 31.535 kroner i året for å løfte barn ut av fattigdom. Dette skulle blant annet finansieres ved å skattlegge barnetrygden, slik at de rikeste må betale mer i skatt.

– Ekspertgruppen benyttet beregninger fra SSB om hvordan økning og skattlegging av barnetrygden ville påvirke hvor mange barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Beregningene viser seg nå å være feil og SSB jobber med nye beregninger og kvalitetssikring av endelige tall, skriver regjeringen i en pressemelding.

Regjeringen understreker at de ikke har foreslått eller gjennomført politikk som baserer seg på SSBs feilberegning.

– På bakgrunn av nye beregninger vil departementet komme tilbake til hvordan dette skal håndteres videre, opplyser regjeringen.

Forslagene fra ekspertgruppen har flere ganger blitt trukket fram i politiske debatter av ulike partier. De foreslo også å fjerne kontantstøtten og innføre løpende barnehageopptak.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS