Det etterlyses flere som vil være med i transtudien. Forskerne oppfordrer spesielt nordmenn med etnisk bakgrunn fra Asia og Afrika til å være med.

Korona-forskning:
Forskere etterlyser folk som vil ta tran

Så langt har forskerne nådd halvveis til målet om å få 70 000 av oss med i studien om koronasmitte.

Ekspertene har lagt merke til at færre av dem som tar tran, blir smittet av koronavirus. Hvis de blir smittet, ser de ut til å bli mindre syke. Målet er å finne ut om det skyldes livsstilen til vanlige tranbrukere, eller om det er tranen i seg selv som virker.

Dette vil bli ett av de største forskningsprosjektene av en slik type som er gjennomført i Norge.

Mange tok tran

Målet er at 70 000 deltakere skal ta tran regelmessig for å sjekke virkningen. Mange har hittil meldt seg, og 30 000 av oss er allerede i gang med å spise tran eller placebo daglig.

Mange i Norge har for lave nivåer om vinteren. Årsaken er solmangel og at vi ikke spiser nok fet fisk.

– Vi har allerede nok deltakere til at vi kan få veldig mye spennende funn. Men vi vil gjerne ha så mange som mulig med. Da kan vi også se på forskjellige undergrupper i befolkningen, sier forsker og lege Arne Søraas ved avdeling for mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus (OUS ).

Dessverre er det noen av dem som allerede har meldt seg til studien, som ikke kan være med. De får alle brev i disse dager. Årsaken er som regel at de allerede tok D-vitaminer, multivitaminer og tran regelmessig.

Etnisk bakgrunn

Forskerne oppfordrer spesielt nordmenn med etnisk bakgrunn fra Asia og Afrika til å være med i transtudien.

– Dette er også den delen av befolkningen som kan ha mest nytte av dette. Derfor vil vi gjerne ha flere med, sier Søraas.

Forsker og infeksjonsmedisiner Arne Søraas forteller om forskningsprosjekt som skal undersøke om tran virker forebyggende på koronavirus. Til venstre ser man klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør, til høyre konsernsjef i Orkla Jaan Ivar Semlitsch og lege i spesialisering Saumia Shankarr.

I dag ser man at folk med bakgrunn fra mer sørlige strøk, og som er mørkere i huden, får mer alvorlig covid-19-sykdom og ligger mer på sykehus. Forskeren mener at dette ikke har med forskjellige gener å gjøre, og at dette er noe de skal finne mer ut av med studien.

– Hvis de tar tran, har de en større sjanse for å unngå covid-19 og i hvert fall unngå alvorlig sykdom, mener han.

Tran i posten

Transtudien er del av den store koronastudien som startet opp i fjor. I løpet av selve studien og to år senere skal man følge med på hvordan det går med alle som er med.

Det er fortsatt mulig å melde seg på fram til et stykke ut i mars. Alle får sendt tranen i posten i løpet av mellom en og tre uker, og man må ta den fram til sommeren.

Arne Søraas mener et annet viktig aspekt ved transtudien, er at dette kan bidra til bedre vaner i befolkningen.

Mange i Norge har typisk for lave D-vitaminnivåer om vinteren. Flere sykdommer er assosiert med for lite D-vitamin. Årsaken, spesielt om vinteren, er solmangel og at vi ikke spiser nok fet fisk. Nivået for D-vitamin i kroppen stiger med en gang man tar D-vitamin eller et preparat som tran.

Placebo

Placeboen som brukes, er maisolje. Både tranen og placeboen har sitronsmak. Deltakerne får greie på hva de tok etter at studien er avsluttet.

Til sommeren skal forskerne sammenkoble resultatene. Da sjekkes det hvem som fikk covid-19, og om det var forskjell på dem som fikk tran og dem som fikk placebo.

– Vi håper jo selvfølgelig at blant dem som har tatt ekte tran, har nesten ingen fått covid-19. Da blir vi fornøyd, sier han.

Tran har naturlig innhold av vitamin D og omega-3. Studien får delvis finansiering fra selskapet Orkla, som produserer et tranprodukt.

Powered by Labrador CMS