Bakgrunn: Ukens fugl: Buskskvett

Buskskvetten er en sjelden og ganske anonym fugl. Du finner i eng og mark, ikke så langt fra menneskene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Buskskvett (Saxicola rubetra). (Foto: Hans Petter Kristoffersen / Skog og landskap)

Artikkelserie: Ukens fugl

Norge har et rikt fugleliv. Noen fugler bor her hele året, andre tilbringer varmere måneder her, mens andre igjen bare stikker innom mer sporadisk.

481 fuglearter er observert her i landet, men bare 253 har slått seg til med bolig og barn.

Vi har bedt Hans Petter Kristoffersen, fugleentusiast og fuglefotograf, om å gi oss en ukentlig dose fuglekunnskap.

Vi er på slutten av trekksesongen for mange fugler.

En art som dukket opp allerede i første delen av mai er buskskvetten (Saxicola rubetra).

Busksvetten finnes over store deler av landet, utenom i fjellet, men er ikke så tallrik og den gjør heller ikke så mye ut av seg.

Den er oftest knyttet til kulturlandskapet. Den liker seg i nærheten av enger og beitemarker med lav buskvegetasjon, men er også ganske ofte å høre på hogstflater og langs elver og bekker.

Buskskvetten har en ganske kort og uanselig sang, og det er kanskje derfor mange ikke har et forhold til arten. Den lever av insekter, er trekkfugl som overvintrer i tropisk Afrika og kommer hit i begynnelsen av mai.

Buskskvett tilhører fluesnapperfamilien, som er en stor familie på 274 arter. Men i slekten Saxicola, som buskskvetten tilhører, er det bare 14 arter, og foruten buskskvett er det bare en art til som hekker i Norge nemlig svartstrupe. Den hekker fåtallig på Vestlandet.

 

Powered by Labrador CMS