Kunstige overvintringsplasser, eller salamanderhotell, har vist seg å være et vellykket tiltak for å beholde salamandere i urbane områder hvor vei- og boligbygging har gjort det vanskeligere for salamanderen å finne egnede plasser for å overvintre. (Foto: Børre K. Dervo, NINA)

Salamandere på hotell

Utbygging av veier og boligområder har gjort det vanskeligere for salamanderen å finne egnede plasser å overvintre. En løsning er å innlosjere salamanderen på hotell, nærmere bestemt på salamanderhotell.

– Årets hotellsesong ser ut til å slå alle rekorder, forteller Børre K. Dervo, fornøyd hotelldirektør og forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Over 260 salamandergjester har sjekket ut av hotellet så langt i midten av april.

– Det er 90 prosent flere enn på samme tid i fjor, og enda bor over halvparten av gjestene fortsatt på hotellet, sier Dervo.

Forskere har siden 2011 overvåket bruk av fire salamanderhoteller ved den 6000 kvadratmeter store Lahelldammen i Lier kommune i Buskerud. Dammen er yngleplass for salamandere.

Salamanderhotellene er finansiert av Statens vegvesen avdeling sør. – Vi regner med at også hotelleier Statens vegvesen vil bli fornøyd med årets hotellsesong, sier Dervo.

Salamandere er amfibier. I Norge finnes artene storsalamander og småsalamander rundt Oslo, Bergen og Trondheimsfjorden. (Foto: Børre K. Dervo, NINA)

Gammel dame med over 500 beilere

Mens hotellene de første årene etter bygging i 2011 var ungdomshotell, består gjestene nå av alle aldersgrupper. Den eksakte alderen til gjestene er imidlertid usikker fordi de ikke er pålagt å oppgi fødselsår når de sjekker inn.

– De yngste aldersgruppene utgjør fortsatt omkring halvparten av gjestene. Den eldste som har sjekket ut i år, er en storsalamanderdame på hele 15 centimeter. Hun er trolig godt over 12 år gammel, forteller Dervo.

Vinteroppholdet har imidlertid gjort den gamle salamanderdamen godt.

– Vi forventer at hun vil legge over 200 egg i Lahelldammen i løpet av juni, men før den tid venter et utsvevende liv blant over 500 beilere i dammen, sier Dervo.

Vil ha vann og skjulesteder på land

Salamandere er amfibier som liker seg i myrlendte, åpne skogsområder eller i kulturlandskap med god tilgang på vann og skjulesteder. Salamanderen er et rovdyr som spiser insekter, meitemark og andre småkryp.

Salamanderhotellene er populære. I perioden 2013 til 2015 har 57 storsalamandere og 413 småsalamandere overvintret. (Foto: Børre K. Dervo, NINA)

Om vinteren går salamanderen i dvale i steinrøyser, under trerøtter og i små jordhuler. I Norge finnes artene storsalamander og småsalamander. De holder til områder rundt Oslo, Bergen og Trondheimsfjorden.

Kunstig overvintringsplass

Grøfting av myrområder og gjengroing av beite- og vanningsdammer i landbruket gjør at salamanderne får færre yngleplasser. Hus- og veiutbygging i områdene hvor den holder til rundt Bergen, Trondheim og Oslo gjør at den får problemer med å finne egnede steder for å gå i vinterdvale.

– Kunstige overvintringsplasser, eller salamanderhotell, har vist seg å være et vellykket tiltak for å beholde salamandere i urbane områder, sier Dervo.

Overnattingsstatistikk

Byggetegning. Slik ser et salamanderhotell ut. (Foto: (Illustrasjon: NINA))

Ifølge en studie fra NINA har 57 storsalamandere og 413 småsalamandere overvintret i salamanderhotellene i perioden 2013 til 2015. Andelene ikke-kjønnsmodne salamandere var på henholdsvis 75 prosent og 62 prosent.

Forskerne har dokumentert at salamandere kan overleve en minimumstemperatur på minus 6,7 grader celsius.

– Vi anbefaler at salamanderhotell i områder med kaldt klima blir gravd ned i bakken i skråninger for å unngå for lave temperaturer, sier Dervo.

Hotellbeskrivelse

Salamanderhotellene er fra 1,6 til 12,4 kubikkmeter store og er plassert fem til 40 meter unna Lahelldammen, hvor storsalamanderen yngler. Hvert hotell kan huse hundrevis av salamandere.

Hotellet er i praksis en kunstig steinrøys med drenering og varmeisolerende dekke. Kjernen i salamanderhotellene består av steiner i størrelse fra 2 til 30 centimeter i diameter.

Steinmassene er dekket med en ikke-vanntett «veiduk» og dekket med et 0,6 til 1,5 meter tykt jordlag. Hvert hotell har tre til fire dreneringsrør på 12 centimeter i diameter fra kjernen til utsiden av hotellet.

Alle hotellene er gravd ned i bakken.

Powered by Labrador CMS