Stress kan gjøre snille laksevirus farlige

Stress kan gjøre laksens medfødte immunforsvar dårligere slik at den lettere smittes med virus. Ikke nok med det. I en stresset fisk kan vanligvis ufarlige virusvarianter, utvikle seg til sinte virus.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fisk med infeksiøs pancreasnekrose (IPN). (Foto: Bård Skjelstad)

Det finnes lite dokumentasjon på hvordan forskjellige miljøfaktorer påvirker fiskens immunforsvar.

Det kan være temperaturendringer, for mye eller for lite oksygen i vannet, endret saltholdighet, forurensing, og fysisk håndtering av fisken.

- Alt dette oppfattes av fisken som stress. Det samme gjør også normale fysiologiske forandringer som for eksempel smoltifisering, det vil si å gjøre fisken klar for overføring fra ferskvann til sjøvann, sier Koestan Gadan ved Norges veterinærhøgskole.

Gadan har studert hvordan stress virker på det medfødte immunforsvaret hos laks og hva dette har å si for hvor mottagelig den er for sykdom.

IPN-virus

Hun har sett nærmere på IPN-viruset som forårsaker betydelige tap i lakseoppdrettsnæringen. IPN står for infeksiøs pankreasnekrose som i mange år har vært den hyppigst sykdommen i norsk lakseoppdrett.

Undersøkelsene hennes viste at de nevnte miljøfaktorene førte til økt produksjon av stresshormonet kortisol hos fisken. Økt kortisolnivå påvirker fiskens medfødte immunforsvar negativt.

Det medfødte immunforsvaret er viktig i kampen mot virussmitte, og når dette forsvaret reguleres ned på grunn av stress, blir fisken mer utsatt for smitte.

- At stress kan være en utløsende årsak til et utbrudd av IPN i et oppdrettsanlegg, er en erfaring som deles av mange som jobber i felt, sier Gadan.

Virus trives godt i stresset fisk

Snitt av bukspyttkjertel fra IPN-syk fisk. (Foto: Øystein Evensen)

Studiene hennes viste også at fisk som ble utsatt for kronisk stress hadde forhøyet kortisolnivået i blodet i lang tid. Det var større dødelighet blant kronisk stresset fisk, virus formerte seg raskere i slik fisk og mange utviklet kronisk infeksjon.

Gadan påviste dessuten for første gang at varianter av IPN-virus som betraktes som ufarlige, forandret seg og ble sykdomsfremkallende i kronisk infisert lakseyngel som ble utsatt for stress.

- Denne studien viser at stress reduserer fiskens medfødte immunforsvar, øker produksjonen av IPN-virus i fiskens indre organer og kan føre til overgang fra snille til sinte varianter av virus, konkluderer Gadan.

Bakgrunn:

Koestan Gadan disputerte for doktorgraden ved Norges veterinærhøgskole 17. desember 2012 med avhandlingen: “Studies on stress and innate immunity in relation to infectious pancreatic necrosis virus in Atlantic salmon (Salmo salar L.)”

Powered by Labrador CMS