Over halvparten av elitesyklistene i studien hadde svakere skjelett enn det som er gjennomsnittlig. Dermed er de mer utsatt for langvarige skader. (Illustrasjonsfoto: PPstock / Shutterstock / NTB scanpix)

Unge elitesyklister hadde overraskende svake skjelett

Landeveissyklister har ekstremt sterke muskler i lår og legger. Men styrken i skjelettet er det verre med.

Idrettsutøvere har som regel en høyere beinmasse, altså et sterkere skjelett, enn de som ikke trener fordi de får belastet skjelettet mer gjennom trening.

Men utøvere som driver med såkalt ikke-vektbærende aktivitet, som svømming og sykling, er mer utsatt for å få et svakere skjelett.

I en studie ved Norges idrettshøgskole målte forskere beinmineraltetthet (BMD) blant 19 elite-landeveissyklister og 21 eliteløpere i Norge. Dette var kvinner og menn mellom 18 og 35 år.

Måling av BMD gir et bilde av hvor sterkt skjelettet vårt er.

Det viste seg at syklistene hadde lavere BMD enn løperne. 10 av 19 syklister ble klassifisert med lav beinmineraltetthet. Det innebærer at de lå ett standardavvik under gjennomsnittet i henhold til American College of Sports Medicine sine kriterier.

Hvorfor er det slik?

For lite vekttrening?

– Det overraskende var at disse ti syklistene hadde lav beinmineraltetthet til tross for at de trente tung styrketrening minimum to måneder av året, sier Oddbjørn Klomsten Andersen.

Oddbjør Klomsten Andersen er i dag ansatt som ingeniør ved Norges idrettshøgskole. (Foto: Privat)

Studien er en del av mastergraden hans ved Norges idrettshøgskole (NIH).

Andersen har noen tanker om hvorfor verdiene var så lave hos enkelte av utøverne:

– Jeg tror mangelen på vektbærende trening er en del av forklaringen. Mange av syklistene har sannsynligvis bare trent tung styrketrening utenfor sesong. Det kan hende at dette ikke er nok til å se noen effekt på skjelettet, sier Andersen.

Men forskeren understreker at dette er en tverrssnittstudie, altså en studie hvor undersøkelsene er gjort én gang på ett bestemt tidspunkt. En slik studie kan bare påvise en sammenheng, uten å kunne si noe om hva som faktisk er årsaken bak sanmmenhengen.

– Vi må heller ikke glemme at beinhelsen til disse syklistene kunne vært enda dårligere om de ikke trente tung styrke. Men det vet vi dessverre ikke sikkert.

Kroppen henter kalsium fra skjelettet

I sykkelsporten, og for så vidt langdistanseløping, er det en klar fordel å ha lav kroppsvekt. I sykkelsporten snakker de om «power-to-weight ratio» – altså hvor mye kraft du kan oppdrive, delt på hvor mye du veier. En høyere slik ratio er ofte synonymt med å prestere bedre.

Ofte kan det være lettere å gå ned i vekt enn å øke kraften. Mye trening og mindre mat i et forsøk på å gå ned i vekt kan føre til hormonelle forstyrrelser som kan være ugunstig for skjeletthelsen.

På grunn av livsviktige funksjoner holdes kalsiumbalansen i blodet innenfor snevre grenser. Under lang trening i varmt klima avgir kroppen mye kalsium gjennom svette. Kalsiumet må erstattes. Hvis ikke kroppen får nok kalsium fra mat og væskeinntak, vil den ta det fra skjelettet. Dette kan potensielt føre til skjørere beinmasse over tid.

– Hva er konsekvensene av lave BMD-verdier for unge syklister?

– Et porøst skjelett er mer utsatt for brudd ved fall, og fall forekommer som vi vet relativt ofte i landeveissykling. Dermed kan lav beinmineraltetthet i ytterste konsekvens føre til flere og lengre skadeavbrekk blant unge syklister. Etter 30-års alder er det vanskelig å øke disse verdiene, så hva som vil skje med beinhelsa til disse utøverne på sikt, er usikkert, mener Andersen.

Denne treningen forebygger

Den beste treningen for å styrke skjelettet er styrketrening hvor du enten bruker kroppen som vekt eller trening med apparater eller vekter.

Forskning har vist at særlig tung styrketrening er en effektiv måte for å forebygge tap av beinmasse. Fordelen med styrketrening er at man kan belaste skjelettet på vanlige bruddsteder, som hofte, underarm og nedre del av ryggsøylen.

Andersen har klare anbefalinger for hvordan man kan bygge et sterkt skjelett, særlig i vekstfasen fram til 25-års alder. Det samme gjelder for å unngå å miste mye beinmasse senere i livet:

  • Tren allsidig
  • Tren styrketrening
  • Aktiviteter med hopp og hyppige retningsendringer styrker skjelettet, som for eksempel ballspill og tennis.

Noen svakheter ved studien

– Det er et minus at studien er forholdsvis liten. Vi valgte å rekruttere utøvere på et høyt nivå på bekostning av utvalgsstørrelsen. Dette gjorde at vi kanskje gikk glipp av noen assosiasjoner mellom uavhengige variabler og BMD, sier Andersen.

Han mener vi også trenger tilsvarende studier som går over lengre tid.

– Det ville vært svært nyttig å måle BMD hos unge syklister og se etter eventuelle forandringer gjennom sesongen. Det kunne gi oss økt forståelse av hvilke variabler som påvirker beinmineraltettheten.

Dessuten trenger ikke hobbysyklisten å bekymre seg veldig for funnene i studien. Andersen påpeker at funnene ikke kan overføres til vanlige folk:

– Hvis det hadde vært tilfellet, hadde dette angått veldig mange. Men resultatene kan ikke generaliseres til den generelle befolkningen fordi denne tendensen oppstår i kombinasjonen ensidig, hard sykling og lav kroppsvekt.

Styrketrening og nok mat viktig

Som tidligere syklist på høyt nivå har Andersen observert en rekke syklister som trener mye og ensidig sykling, og muligens uten å spise nok. Med sin bakgrunn ønsket han å studere beinhelse mer systematisk hos elitesyklister og løpere i sin masteroppgave.

Trine Stensrud, som var hovedveileder for Andersens masteroppgave og medforfatter av artikkelen, mener studien har vært viktig for å kartlegge beinhelse hos elitesyklister.

En videreføring vil være å gjennomføre en randomisert, kontrollert studie for å se om systematisk styrketrening kan føre til bedre beinhelse hos unge syklister, mener hun.

Stensrud understreker at vektbærende trening og styrketrening, i tillegg til å spise nok mat, er viktig for god beinhelse hos idrettsutøvere og mosjonister i alle aldersgrupper.

– Studien viser at det er spesielt viktig for syklister å drive med vektbærende trening og at de får i seg tilstrekkelig næring og kalsium for å utvikle et sterkt skjelett.

– Folk flest vet at de bør drive med regelmessig styrketrening for å styrke og vedlikeholde muskelmassen. At styrketrening også er viktig for beinmassen, er et viktig budskap å få ut, sier Stensrud.

Referanse:

Andersen, O.K. m.fl: Bone health in elite Norwegian endurance cyclists and runners: a cross-sectional study. BMJ Open Sport & Exercise Medicine. (2018) http://dx.doi.org/10.1136/bmjsem-2018-000449

FAKTA OM BEINHELSE

Styrken i beinvevet kan måles ved en beintetthetsmåling. Dette gjøres i en DXA-maskin som scanner skjelettet og tar bilder.

Verdens helseorganisasjon definerer osteoporose basert på DXA-målinger.

Beinmassen er bygd maksimalt opp ved 25 års alder, og reduseres deretter gradvis med alder. Tapt beinmasse er vanskelig å få tilbake, så det er viktig å beskytte seg mot dette.

Hos kvinner øker tapet av beinmasse raskt etter overgangsalderen fordi østrogennivået synker. Østrogen er et hormon som beskytter skjelettet mot avkalking, og et fall i østrogennivå fører derfor til tap av beinmasse.

Skjelettet består mest av kalsium, og derfor er kalsiuminntaket svært viktig – i tillegg til styrketrening og allsidig trening.

Ved beinskjørhet endres beinstrukturen på grunn av for lavt kalsiuminnhold. Dette gjør beinstrukturen skjørere og øker risiko for brudd, oftest i ryggvirvler, lårhalsen eller underarmen.

Beinskjørhet forekommer langt hyppigere hos kvinner enn menn, og oftere med økende alder.

(Kilder: NIH og Olympiatoppen)

Powered by Labrador CMS