Jenter i Tanzania gifter seg og får barn i svært ung alder. Det gjør dem utsatt for komplikasjoner knyttet til fødsler og seksuelt overførbare sykdommer, og gir dem lite muligheter til å ta selvstendige valg. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

Lærer jenter å ta selvstendige valg

Informasjon om familieplanlegging har relativt liten effekt på jenters liv i fattige land. Gjennom opplæring og trening har forskere i felten gitt jenter i Tanzania endrede holdninger til likestilling, mer langsiktige planer og større optimisme.

– Prosjektet «Girl Power» er mer enn ren forskning. Det skal hjelpe unge jenter i Tanzania til større økonomisk uavhengighet, sier professor Bertil Tungodden ved The Choice Lab ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Tungodden og kollegaene hans har i prosjektet med seg flere forskere fra Tanzania.

– I land som Tanzania er jentene i en veldig sårbar situasjon i ungdomsårene. De gifter seg og får barn i svært ung alder. Det gjør dem utsatt for komplikasjoner knyttet til fødsler og seksuelt overførbare sykdommer, og gir dem lite muligheter til å ta selvstendige valg, sier Tungodden.

Prosjekter som utelukkende tilbyr informasjon om helse- og familieplanlegging, har vist seg å ha relativt liten effekt på jenters liv i fattige land.

Derfor fokuserer Girl Power-prosjektet på opplæring og trening.

– Vi har designet to treningsmoduler, én med fokus på helse og én med fokus på økonomisk selvstendighet, der de læres opp i hvordan de kan starte sin egen bedrift. Målet er at opplæringen skal gi jentene flere valgmuligheter og større kontroll over eget liv, sier Tungodden.

Unik kunnskap

The Choice Lab ved NHH har hatt flere forskningsprosjekter i Tanzania. Her fra Dar es Salaam i 2009. (Foto: Sigrid Folkestad)

Høsten 2014 var 3600 skolejenter på landsbygda i Tanzania med på et felteksperiment. Noen skoler ble kurset, andre ble satt i kontrollgrupper.

Forskerne har hatt to oppfølgingsstudier der de samlet inn selvrapporterte data. Nå har Kavlifondet, som støtter forskning og humanitært arbeid, gitt forskningsprosjektet 800 000 kroner.

– Det betyr at vi som forskere kan få mulighet til gjennomføre en medisinsk oppfølging for å teste forekomsten av seksuelt overførbare sykdommer og graviditeter. Det vil gi unik kunnskap om virkningen av denne typen opplæringen, sier Tungodden.

Trenger forskning i humanitært arbeid

De gjennomførte oppfølgingsstudiene har allerede vist positive effekter av prosjektet, mener NHH-forskeren.

Choice Lab-gruppen har funnet endrede holdninger til likestilling blant jentene, de har fått mer kunnskap, mer langsiktige planer og større optimisme.

– På lang sikt vil vi at denne typen trening i større grad skal inn i skolen i land som Tanzania. På kort tid har andre frivillige organisasjoner tatt i bruk kunnskapen fra prosjektet, sier Bertil Tungodden.

Daglig leder Inger Elise Iversen i Kavlifondet håper resultatene vil kunne brukes også i andre prosjekter i andre land.

– Vi er opptatt av å dele kompetansen. Det er nettopp forskning som ofte mangler i slike humanitære prosjekter. Men her undersøker de at det faktisk fungerer, og evaluerer arbeidet på en skikkelig måte, sier Iversen.

Tanzania


Offisielt navn: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (swahili), United republic of Tanzania (engelsk)
Norsk navn: Den forente republikk Tanzania
Statsform: Forbundsrepublikk i Afrika
Areal (km²): 885 800, 947 300 (ink sjøer og vann)
Innbyggertall: 49 253 000 (2013)
Innbyggere per km²: 56
Hovedstad: Dodoma
Offisielle språk: Swahili, engelsk
Religion: Kristendom, islam, lokale religioner
Nasjonaldag: 26. april
Mynt: Shilling à 100 cents

(Kilde: Store norske leksikon)

Powered by Labrador CMS