Kan avdekke radonfare

Nye kart over forekomster av alunskifer kan bidra til å identifisere radonutsatte områder på Østlandet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kartet viser soner med bergarten alunskifer. Der det finnes alunskifer foreslår Strålevernet at kommunene vurderer hensynssoner. Dette kartutsnittet er hentet fra deler av Hedmark og Oppland. (Kart: NGU)

– Kartene blir et godt hjelpemiddel for kommunene når de skal prioritere radonmålinger og planlegge nybygging, mener Statens strålevern og Norges geologiske undersøkelse (NGU).

En norsk studie viser at 10 prosent av boligene bygget på alunskifer har radonkonsentrasjon over 1000 Becquerel per kubikkmeter inneluft (Bq/m3).

Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass, som gir økt risiko for lungekreft. Den anbefalte tiltaksgrensen er på 100 Bq/m3.

– Det er svært viktig at kunnskap om alunskifer tas hensyn til i arealplanlegging.

– For boliger som er oppført i alunskiferområder er det også særdeles viktig at eierne gjennomfører måling og utfører tiltak dersom det er nødvendig, sier prosjektleder Ingvild E. Finne ved Statens strålevern og prosjektleder Guri V. Ganerød ved NGU.

Det er NGU og Strålevernet som i samarbeid publiserer de nye alunskiferkartene, som dekker områder med alunskifer i Akershus, Oslo, Oppland, Buskerud og Hedmark.

Alunskiferkartet

Alunskifer. (Foto: NGI)

Alunskifer er en versting i radonsammenheng. Bergarten er en svartskifer som inneholder mye av grunnstoffet uran. Uran brytes ned til nye radioaktive stoffer, blant annet radium, som i sin tur brytes ned til radon (222Rn).

Alunskifer finnes i Akershus, Oslo, Oppland, Buskerud og Hedmark.

Kartet som nå gis ut av NGU og Strålevernet er tilgjengelig både i pdf-format og som nedlastbart kart (wms) for bruk til arealplanlegging.

Helserisiko

Radon er nest hyppigste årsak til lungekreft etter aktiv røyking og anslås å forårsake rundt 300 dødsfall hvert år i Norge.

Store internasjonale vitenskapelige studier av radon og lungekreft i befolkningen viser at radonrisiko er proporsjonal med radoneksponering, uten en nedre terskelverdi.

En mye større andel av boligene bygget på alunskifer har høye radonkonsentrasjoner sammenlignet med andre bergarter.

Risikoen øker med eksponeringstid og økende radonkonsentrasjon.

Målinger og tiltak

Statens strålevern anbefaler generelt alle boligeiere å gjennomføre radonmålinger. For boliger i alunskiferområder er det særdeles viktig å måle. Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier:

- Tiltaksgrense på 100 Bq/m3
- Så lave nivåer som mulig – tiltak kan også være aktuelt under tiltaksgrense
- Maksimumsgrenseverdi på 200 Bq/m3

Det er rimelig å få gjennomført radonmålinger, og det er ofte også enkelt å gjennomføre tiltak slik at nivået av radongass synker under grenseverdiene.

Lenke:

Her er kartene over østlandsområdet i pdf-format 

Powered by Labrador CMS