Steinalderboplass tatt av tsunami

En av landets eldste steinalderboplasser kan ha blitt utradert av en gigantisk flodbølge for nesten 12 000 år siden. Det viser analyser av et undersjøisk skred (bildet) og utgravingene av en boplass på Galta i Rennesøy kommune.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Arkeologer satt igjen med flere ubesvarte spørsmål etter den omfattende utgravingen på Galta-halvøya i Rogaland i 1989 og 1990. Her - på den eldste steinalderboplassen i Sør-Norge - ble over 17 000 gjenstander gravd fram.

Utgravingene skjedde i et belte mellom 16 og 20 meter over havet, men forskerne støtte på et forklaringsproblem: Flintredskapene lå i en metertykk pakke med strandsedimenter, som var avsatt på grunt vann og i tidevannssonen for om lag 11 200 år siden.

Dramatisk historie

- Naturligvis kunne ikke folk ha levd under vann, fastslår førstekonservator og palynolog Lisbeth Prøsch-Danielsen ved Arkeologisk Museum i Stavanger.

Men vitenskapen har ikke funnet tegn til havnivåstigning i området etter 11 200 år før nåtid. Tvert om; i dette tidsrommet etter siste istid hevet jordskorpen seg to meter for hvert 100 år på Rennesøy.

- Derfor satt vi igjen med en teori om at en kraftig storm hadde vasket boplassen og redskapene nedover i terrenget. Men nye undersøkelser viser at det hele trolig har skjedd på en langt mer dramatisk måte, sier Prøsch-Danielsen.

Svaret på gåten er etter alt å dømme en gigantisk flodbølge, en tsumani.

Undersjøiske skred

- Topografien på havbunnen og seismiske undersøkelser viser at det har gått en rekke undersjøiske skred både i Boknafjorden, Karmsundet og Skudenesfjorden, forteller forsker og maringeolog Reidulv Bøe ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

- Ett av skredene er meget stort. Vi har beregnet volumet til hele 28 millioner kubikkmeter masse. Skredgropen ligger mellom tre og fem kilometer ut for Galta-halvøya i Rennesøy kommune. Dateringer av sedimenter på havbunnen indikerer at skredmassene er nesten 12 000 år gamle, forteller Bøe.

Tatt i bruk på ny

Tsunamien som fulgte av skredet har trolig dundret rett inn over Galta og rasert all aktivitet i området. Gjenstander og sedimenter ble tatt med av flodbølgen og fraktet ut i havet før bølgene la historien tilbake i strandsonen etter hvert som havnivået fortsatte å synke.

Steinalderboplassen ble for øvrig tatt i bruk igjen etter tsunamien. Yngre pilspisser og andre redskaper er nemlig funnet i den øverste delen av lagpakken med strandsedimenter på Galta-halvøya i Rogaland.

Powered by Labrador CMS