Fjellet gir store verdier i lokalsamfunnet, både i form av opplevelser og inntekter fra hyttebygging og turister. Spørsmålet om forvaltning, vern og utbygging, blir til en debatt om verdier. (Foto: Frederik Garshol, VisitSjusjøen)

Mener folk bør leie ut hyttene sine mer

– Mange innlandskommuner går glipp av store inntekter fordi de ikke utnytter mulighetene som hytteturismen gir.

Forskningsdagene 2017

Denne artikkelen er skrevet i forbindelse med Forskningsdagene, hvor årets tema er verdier. Forskningsfestivalen arrangeres over hele landet og varer fra 20. september til 1. oktober. 

Her kan du lese mer om årets arrangement

Det mener Kjell Overvåg, samfunnsgeograf og professor i reiselivsfag på Høgskolen i Innlandet. Han har forsket på hytteturismen og hvilke verdier den skaper i populære utfartsområder til fjells.

Hvor mye kan fjellturismen faktisk bety for økonomien i innlandskommunene våre? Overvåg mener kommunene har for lite kunnskap om hvor viktig turistnæringen er og om hvordan den kan utvikles til å gi enda større verdier lokalt.

Kjell Overvåg er professor i reiselivsfag på Høgskolen i Innlandet. (Foto: Craig Jackson, Høgskolen i Innlandet)

– Turismen og hyttebyggingen har vært de viktigste driverne for næringsutviklingen i for eksempel Gudbrandsdal-regionen det siste tiåret. Mange er ikke klar over hvor stor betydning denne næringen har fått for lokal sysselsetting og verdiskapning, sier Overvåg. 

– Det må vi synliggjøre på en bedre måte, samtidig som kommuner og lokalt næringsliv må tenke nytt for å utvikle næringen videre.

Fredag 29. september stiller han til debatt på Sjusjøen sammen med fire andre forskere i anledning Forskningsdagene. Fra ulike synsvinkler setter forskerne søkelys på temaet Verdier på fjellet.

Lær av hverandre

Forskeren mener stedene kan samarbeide bedre for å lære av hverandre.

For eksempel har folk i Hafjell blitt dyktige på utleie av private fritidsboliger. Ellers står tusenvis av hytter tomme store deler av året. Utleie gir penger i kassa både for hytteeier, utleiefirma og det lokale næringslivet som selger varer og tjenester.

­– Kommuner og næringsliv må bli flinkere til å informere om de tjenestetilbudene som allerede finnes. Dessuten bør de samarbeide bedre for å utvikle nye attraktive tjenestetilbud basert på behovene til hytteturistene. Mulighetene er mange, sier Overvåg.

Estetikk og arealplanlegging

Sjusjøen er et av Norges største hytteområder. For Forskningsdagene har det blitt en tradisjon å legge et arrangement hit for å aktualisere et bredt spekter av forskningstemaer, som estetikk, innovasjon, reiseliv, arealplanlegging, frilufts- og rovviltforvaltning.

Sigrun Dancke Skaare, kommunikasjonsrådgiver ved Høgskolen i Innlandet, sier at interessen for spørsmål knyttet til forvaltningen av fjellet er stor, både blant hytteeiere og fastboende.

­– Vi inviterer både lokalbefolkningen, næringslivet, politikerne og hyttefolket til Sjusjøen der forskerne forteller om forskningen sin knyttet til bruken av fjellet. Fredag 29. september markerer starten på høstferien og da er hyttefolket på plass, sier Dancke-Skaare.

Forskerne skal blant annet snakke om hvilke verdier vi ønsker for fjellområdene i Innlandet og om balansen mellom utbygging og bevaring, friområder og verneområder samt verdier for lokalsamfunn og ulike brukere. De fem forskerne presenterer egen forskning og svarer på spørsmål fra salen. Målet med arrangementet er å få fram aktuell forskning og fakta innen fagområder som kan åpne for spennende diskusjoner.

Artikkelen er oppdatert 05.09.17.

Powered by Labrador CMS