Nyskaping i det små

Det er små og mellomstore bedrifter, ikke store firmaer, som skal støttes hvis du ønsker nyskaping, mener ekspert på regional økonomi og innovasjon.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Frampå 2010-konferansen

Boschma og 17 andre foredragsholdere var invitert til Frampå-konferansen for å snakke om hvordan vi kan øke innovasjonsevnen og innovasjonstakten i norske regioner. Frampå 2010 er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. I år var også Kommunenes sentralforbund med som arrangør.

– Ny industri oppstår ikke fra bunnen av, men i et miljø, det gror ut av etablerte kunnskapsmiljøer, sier Ron Boschma, professor i Regional Economics ved Universitetet i Utrecht i Nederland.

Ett av hans hovedpoenger er at vekst og innovasjon oppstår i etablerte bedriftsklynger og miljøer.

Variasjon gir vekst

Bedrifter er ulike, og denne variasjonen er en nøkkeldriver for vekst, mener Boschma. Effektiv læring og kunnskapsdeling avhenger av at firmaer i klynger deler kunnskapsområde uten å være kliss like.

Den samme vekstfaktoren mener Boschma å finne innenfor hvert enkelt firma.

– Entreprenører og ansatte må ha et slektskap for at en vellykket kunnskapsdeling og vekst kan oppstå, men de må ikke være helt like, sier han.

Boscmhas forskning fra Sverige bekrefter tesen om at slektskap og variasjon mellom bedrifter og ansatte bidrar til vekst: Det gror i de områder der det er flere aktører innenfor de ulike bransjene.

– Industri og bedrifter forsvinner når de ikke kan bygge på konkurrenter i området. Bedriftene må ikke være for like, men ha sammenfallende eller lignende kompetanse og erfaring, sier Boschma.

– Konkurranse er ikke farlig, det fremmer vekst?

– Ja, vekst og nyskaping har best vilkår der ulike bedrifter med relatert kompetanse og erfaring samarbeider.

Stedets erfaring

– Innovasjon oppstår ikke i et vakuum, sier Ron Boschma. (Foto: Atle Christiansen, Mediepartner)

Boschma understreker at innovasjon ikke dreier seg om å finne opp noe fra bunnen av, men å bygge på det eksisterende og kombinere det etablerte på nye måter.

– Innovasjon oppstår ikke i et vakuum, men i en kultur som allerede finnes på stedet, sier Boschma. Man må bygge på eksisterende industri og stedets erfaring, men du skal ikke forsterke den gamle og etablerte industrien. Du må passe på å stimulere de riktige aktørene i en bedriftsklynge.

– Det er en fare for at du bruker de etablerte bedriftene på en sånn måte at de vinner. Du må ha nykommere med slik at du ikke støtter de store og etablerte, men legger til rette for nye firmaer og ny vekst, sier han.

– Dette understreker viktigheten av at regionene bygger på sine fortrinn og erfaringer, sier Inger Midtkandal.

Hun er programkoordinator for Forskningsrådets program Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI).

– Støtte til klynger og nettverk er et av de viktigste tiltakene vi har når vi skal utvikle næringslivet i hele landet, sier hun.

– Kunnskapen og erfaringene på regionalt nivå er selvsagt helt sentralt når vi skal få dette til, og derfor må vi få til det gode samspillet mellom regionale og nasjonale program, finansieringsordninger og utviklingsaktører.

Lenke:

Forskningsrådets program Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) 

Powered by Labrador CMS