Vil bedre sikkerheten til sårbare trafikanter

Ulykker med fotgjengere, syklister og motorsyklister oppstår ofte fordi bilistene ikke ser dem.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Mange ulykker skjer i fotgjengerfeltet. En av årsakene kan være lite oppmerksomme bilførere. (Foto: Shutterstock)

TRANSIKK

Forskningsrådets program TRANSIKK finansierer forskning om transportsikkerhet på tre områder: 1) regulering, styring og håndtering, 2) sikkerhetskultur og 3) teknologi og transportsikkerhet.

Forskere i Oslo skal prøve å finne ut hvordan intelligente trafikksystemer kan bedre statistikken.

– Mange ulykker med fotgjengere skjer i fotgjengerfeltet. Fotgjengere opplever at de ikke blir sett, og bilførere sier at de ikke så fotgjengeren.

– Det tyder på at manglende oppmerksomhet hos bilførere har noe med saken å gjøre, sier Truls Vaa, forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Så hvordan kan oppmerksomheten økes slik at bilførere lettere legger merke til at en fotgjenger er i ferd med å krysse veien? Eller en motorsyklist kommer i motsatt kjøreretning?

I et nytt prosjekt finansiert av Forskningsrådets program for transportsikkerhet, skal Vaa og kollegene kartlegge såkalt intelligente trafikksystemer (ITS) som er utviklet for å øke sikkerheten til sårbare trafikanter.

Virker systemene?

– Vi skal samle inn og systematisere forskning fra Europa, Nord-Amerika, Australia, Japan og Kina som er gjort på feltet de siste 10 årene.

– Dermed vil vi få en oversikt over hvilke system som finnes, og hvilken effekt de har på atferd og ulykker, forteller Vaa.

Slike systemer kan for eksempel være infrarøde kamera som viser objekter og personer på en skjerm i bilen når det er mørkt, ABS-bremser for motorsykler og intelligente trafikksignaler for fotgjengere.

Mens noen tiltak sannsynligvis vil vise seg å ha en god effekt, regner Vaa med at noen også kan virke mot sin hensikt ved at de gir falsk trygghet og faktisk øker antall ulykker.

– Forklaringen kan være såkalt risikokompensasjon. Ny teknologi som skal øke sikkerheten, kan føre til at man føler seg så trygg at man øker farten eller reduserer oppmerksomheten forklarer Vaa.

Blinkende fotgjengerlys

Forsker Truls Vaa. (Foto: TØI)

Vaa og kollegene skal spesielt ta for seg bruken av blinkende lys i forbindelse med fotgjengerfelt.

Dette brukes allerede i enkelte land, som England, og tanken er at lysene skal aktivere vår medfødte orienteringsrefleks. Vaa frykter at de ikke virker optimalt.

– Dagens løsninger er lagd slik at lysene blinker hele tida – også når det ikke er fotgjengere i området ved fotgjengerfeltet. Det kan gjøre at bilførere etter hvert også overser lyset.

– For å øke oppmerksomheten kan man kanskje utvikle et system som gjør at lyset aktiveres når en person faktisk er på vei ut, sier han.

Forskerne skal også samle og analysere den nyeste forskningen på utrygghet og opplevelse av risiko i alle trafikksektorer, og se om noe av kunnskapen fra veitrafikksystemet kan overføres til de andre transportsektorene.

Powered by Labrador CMS