En milliard til fornybar energi

Forskningsrådet har i dag pekt ut åtte Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Sentrene skal være internasjonalt ledende på hvert sitt område og bidra til å gjøre miljøvennlig energi lønnsom.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Ambisjonene er skyhøye blant de nye åtte sentrene som i dag fikk vite at de hver får inntil 20 millioner kroner årlig i fem år, med mulighet for forlengelse til åtte år.

Til sammen skal det brukes om lag en milliard kroner på energisatsingen i perioden.

Målet er at sentrene både skal bidra til gode løsninger for miljøvennlig energi og øke norsk kompetanse på området. På sikt skal de bidra til ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser.

Hvert senter skal være ledende i landet på sitt temaområde. Sentrene dekker mange av de viktigste områdene innenfor miljøvennlig energi som sol, vind, enøk og bioenergi i tillegg til CO2-håndtering.

– Denne satsingen bringer Norge i takt med en bred internasjonal trend hvor USA og EU er i spissen med offensiv satsing på miljøvennlige energiløsninger.

– Gjennom vår egen satsing på energiforskning kan Norge både gi viktige bidrag i klimapolitikken og i tillegg sørge for næringsutvikling og energisikkerhet, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet.

28 forskningsmiljøer søkte opprinnelig om å være med. I høst ble 17 av disse invitert til å delta i fase to. 12 har vært med i siste og avsluttende runde.

Internasjonalt ekspertpanel

Alle søknadene har blitt vurdert av et internasjonalt ekspertpanel og et nordisk fagpanel før Forskningsrådets hovedstyre tok den endelige beslutningen. Både vitenskapelig kvalitet og potensialet for innovasjon og verdiskaping har vært viktige kriterier for utvelgelsen.

– For at Norge skal bli verdensledende på miljøvennlig energi må vi satse på fremtidsrettet forskning og utvikling. De nye sentrene samler de kloke hodene innen forskning, innovasjon og næringsliv.

– Gjennom dette samarbeidet ønsker jeg at Norges rolle som en av verdens ledende energinasjoner utvikles videre, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Han lanserte i dag de åtte sentrene under Energiuka 2009.

FME-sentrene er opprettet i tråd med Klimaforliket fra februar 2008 og den nasjonale strategien for forskning og utvikling på energi – Energi21.

– For regjeringen er det avgjørende at kunnskap ligger i bunn for vår satsing på fornybare energikilder.

– Gjennom å skape Forskningssentre for miljøvennlig energi bygger vi opp kompetansemiljøer som kan være en motor for framveksten av nye, miljøvennlige energiløsninger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Tora Aasland, i en kommentar.

De åtte nye sentrene er:

– Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE)
Christian Michelsen Research (CMR), Bergen

– Research Centre for Offshore Wind Technology
SINTEF Energiforskning AS

– Centre for Environmental design of renewable energy
SINTEF Energiforskning AS

– BIGCCS Centre - International CCS Research Centre
SINTEF Energiforskning AS

– Subsurface CO2 storage - Critical Elements and Superior Strategy
Christian Michelsen Research (CMR), Bergen

– BIOENERGY INNOVATION CENTRE
Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB)

– The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology
Institutt for energiteknikk (IFE)

– The Research Centre on Zero Emission Buildings
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Lenke:

Presentasjon av samtlige kandidater: Forskningssentre for miljøvennlig energi (ENERGISENTER)

Powered by Labrador CMS