Sophie Elise er blogger og sanger. Allerede som ganske ung foretok hun flere skjønnhetsoperasjoner. Av nettstedet Medier24 er hun kåret til Medie-Norges mektigste kvinne. (Foto: Berit Roald, NTB scanpix)

Sophie Elise viser hva feminisme er for unge kvinner

Mange unge kvinner lar seg inspirere av Sophie Elise og andre kjente «stjernefeminister». Hvorfor gjør de det?

– Dagens unge kvinner tar langt på vei avstand fra forrige generasjons feminisme. En feminisme som blant annet handlet om kamp mot patriarkalsk makt, kvinneundertrykkelse og pornografi, sier forsker Ann-Torill Tørrisplass.

Hun jobber for tiden med doktorgraden sin ved Nord universitet i Bodø. Ny kunnskap og nye synspunkter på moderne feminisme fikk hun gjennom arbeidet med mastergraden sin.

Og ikke minst de overraskende svarene hun fikk i intervjuene hun gjorde med et utvalg kvinner i alderen 18 til 25 år.

Ann-Torill Tørrisplass. (Foto: Nord universitet)

Syv av ti nevnte Sophie Elise

Da Tørrisplass dybdeintervjuet de ni unge kvinnene i utvalget sitt, var det én spesiell person et flertall av dem trakk fram: Sofie Elise Steen Isachsen, profesjonelt kjent som Sophie Elise.

Hele syv av kvinnene i det nokså tilfeldige utvalget på ni, trakk på egenhånd fram Harstad-jenta som eksempel på en moderne feminist.

Sophie Elise er blogger og sanger. Allerede som ganske ung foretok hun flere skjønnhetsoperasjoner. Av nettstedet Medier24 er hun kåret til Medie-Norges mektigste kvinne.

Sophie Elise har fortalt åpent om alt fra hevnporno og psykiske problemer, til silikonpupper og rumpeoperasjon. Boken hennes «Forbilde» handlet om å finne sin identitet, leve med usikkerhet og med komplekser for hvordan man ser ut.

– Informantene mine trakk fram Sophie Elise som en kvinne de er imponert over og som er blitt urettferdig behandlet. En som ikke har fått ytre meningene sine, fordi hun er utseendefokusert og framstår slik hun gjør, forteller Tørrisplass.

– Samtidig var flere av dem usikre på hvordan de skal forstå kampen hennes for både å redde regnskogen, for feminisme og for å få silikonpupper som svært ung. Men alle var enige om at det hun gjør, er positivt.

Beyoncé, Nicki Minaj og Emma Watson

De unge kvinnene Tørrisplass intervjuet trakk også fram sangeren Beyoncé, rapperen Nicki Minaj og skuespilleren Emma Watson som eksempler på feminister de ser opp til.

Alle sammen er det doktorgradsstipendiaten ved Nord universitet vil kalle stjernefeminister.

Både Sophie Elise og andre stjernefeminister har et ambivalent forhold til tradisjonell feminisme. Noen ganger framstår de antakelig etter noens oppfatning mer som anti-feminister. Som da Sophie Elise i 2016 valgte å vise hele puppen fra scenen på Vixen Awards, også kalt bloggernes norske «Oscar-kveld».

– I dag har feminismens fokus skiftet fra formelle rettigheter og kvinnefrigjøring til feministisk individualisme, mener Tørrisplass.

Samtidig minner hun om at det alltid har vært strid innad i feminismen. En strid som blant annet har stått mellom den mer borgerlige og rettighetsorienterte kvinnesaksbevegelsen og den mer sosialistiske arbeiderkvinnebevegelsen.

I nyere tid har striden oftere stått mellom unge feminister og eldre feminister.

De første har ofte sett på feminismen sin som en mer personlig kamp. En kamp der de med kroppen sin som symbol har villet omgjøre kritikk kvinner ofte retter mot seg selv, til selvrespekt og «empowerment».

Andre og mer tradisjonelle feminister har ifølge Tørrisplass karakterisert de unge feministene som både selvopptatte og latterlige.

Tar avstand fra tidligere feminister

Ann-Torill Tørrisplass sin første studie var altså «bare» en mastergrad. Likevel ble hun med den antakelig først i Norge til å se nærmere på fenomenet stjernefeminisme.

Hun kan derfor fortelle mer om den nye feminismen og hvor forskjellige dagens unge feminister er fra kvinner som kalte seg det samme noen tiår tilbake:

– En av de unge kvinnene jeg intervjuet hadde valgt å være hjemmeværende. Hun mente dette var et valg tidligere feminister ikke ville ha akseptert.

– Flere pekte på at tidligere feminister lagde mange regler for andre. At de har opptrådt dømmende. Og at de så ned på andre kvinners valg.

Tørrisplass forteller at dagens unge feministiske kvinner gjerne bruker sminke. De er ikke redde for å kle seg feminint. Samtidig er de tydelige på at dette er deres eget valg.

– Stjernefeminismen er kanskje en ekstremvariant. Men den forteller oss noe om mange unge kvinner som i dag kaller seg feminister.

Denne artikkelen er skrevet i forbindelse med Forskningsdagene 2018, hvor årets tema er oppvekst.

Forskningsfestivalen arrangeres over hele landet og varer fra 19. til 30. september.

Her kan du lese mer om årets arrangementer.

Kan forsterke kjønnsrollemønstre

Tørrisplass er ikke blind for at stjernefeministene er med på å forsterke kjønnsrollemønstre.

Her mener hun det viktige er hvordan vi velger å tolke handlinger. Som når Sophie Elise viser fram puppen, og på den måten vil ta makten fra dem som snakker og skriver om puppene hennes.

– Denne handlingen har en klar parallell i da kronprinsesse Mette Marit for en del år siden snakket åpent ut om at hun hadde en fortid i tøffe miljøer. Slik tok hun makten fra kritikerne sine.

Tradisjonell kvinne – og feminist

Forskeren tror det kan være en god del personer som ikke har fått med seg utviklingen innen feminismen. Når mange i dag reagerer imot feminismen, bygger mye på oppfatninger som henger igjen fra fortida.

– Dagens unge kvinner er glade for at likestillingen har kommet langt. De ser også at mye er oppnådd takket være tidligere feminister.

– Samtidig vil de ikke at gamle feminister skal få styre livene deres.

– De vil være frie, slik den utradisjonelle Sophie Elise viser at det går an å være. Eller slik Beyoncé viser at det går an å gjøre det, når hun også spiller mye på kropp og nakenhet. Samtidig utfordrer Beyoncé bevisst mange rundt seg gjennom å kalle en turne hun drar på «Mrs. Carter» (ektemannens etternavn) og flashe gifteringen sin. Beyoncé spiller åpent på ambivalensen som ligger i å være tradisjonell kvinne – og feminist.

Likestillingen har kommet langt

Tørrisplass ble selv ganske overrasket da hun gjorde denne forskningen. Hun fikk nemlig øynene opp for hvor utradisjonell feminismen er blitt blant unge kvinner.

– Vi lever i en verden der kvinner har oppnådd masse, der vi kanskje ikke kommer så veldig mye lenger med tradisjonell feminisme.

– Tiden er heller inne for å gjøre noe med måten vi tenker på.

– Kanskje er det derfor kvinnefrigjøringen nå heller handler om å få være ung kvinne i korte skjørt og med silikonpupper, som krever å bli tatt på alvor.

Klasseforskjell

Anne-Jorunn Berg er professor og senterleder ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.

Berg er tydelig på at hun ikke vil sette Sophie Elise i klasse med Beyoncé og hennes feminisme.

– Mellom de to artistene er det en klasseforskjell. Og jeg har mye mer sans for den siste av de to. Den måten Beyoncé viser fram kvinnelighet, er ekstremt spennende.

– Om feminismen er blitt til noe helt annet i dag enn hva den var før, kan nok også diskuteres. Kanskje har enkelte et litt for ensidig bilde av hva den gamle feminismen egentlig var. Men fokuset i feminismen er blitt et helt annet, det er riktig. Og det er bra at feminismen ikke står stille, mener Berg.

Handler mye om individualisme

Kai Arne Hansen er populærmusikkforsker ved Universitetet i Oslo (UiO).

Han har forsket på det som internasjonalt kalles pop feminism. Et begrep som for fire år siden fikk så sterkt gjennomslag at TIME Magazine kåret 2014 til «The Year of Pop Feminism».

– Det er blitt kult innenfor popen å kalle seg feminist. Dette handler i stor grad om en dreining i retning av individualisme og større fokus på uttrykksfrihet.

Hansen ser på dette mer som personlig frigjøring enn som kvinnefrigjøring eller kvinnekamp i tradisjonell forstand.

– Det finnes etter hvert en del forskning på dette. Den britiske kulturforskeren Angela McRobbie har pekt på at det også er noe anti-feministisk ved de individualistiske strømningene i nyere populærkultur, sier Hansen.

En form for anti-feminisme han mener at vi også kan se hos en artist som Beyoncé.

Striptease-inspirert estetikk

I tilfellet Beyoncé er det den seksualiserte og ofte striptease-inspirerte estetikken, som populærmusikkforskeren ved UiO finner særlig problematisk.

– Popartister har stor frihet til å uttrykke seg gjennom musikalske og visuelle virkemidler, og presenterer ofte selv-seksualisering som et ledd i sin egen frigjøring.

– Men de gjør det hele tiden ut fra en privilegert posisjon, minner Hansen om. Noe som i Beyoncé sitt tilfelle henger sammen med hvordan hun promoteres som handlekraftig og med sterk kontroll.

Miley Cyrus en kontrast til Beyoncé

Hansen trekker fram en annen kvinnelig amerikansk artist, Miley Cyrus, som en kontrast til Beyoncé.

Hun blir ikke på samme måte sett på som handlekraftig, selv om hun både kaller seg feminist og hevder at hun gjør akkurat som hun selv vil. I forlengelsen av dette blir heller ikke hennes selv-seksualisering mottatt som et uttrykk for feministiske verdier.

– Jeg vil si at det er mye positivt ved pop-feminismen. Den viser fram feministiske verdier for mange.

– Så hører det med at den kanskje ikke alltid er så nyansert eller reflektert rundt likestillingsspørsmål, bemerker Kai Arne Hansen.

Powered by Labrador CMS