Larvene til dypvannsreka (Pandalus borealis) utvikler seg raskere ved en høyere temperatur i havet. (Foto: Renee K. Bechmann, Iris)
Larvene til dypvannsreka (Pandalus borealis) utvikler seg raskere ved en høyere temperatur i havet. (Foto: Renee K. Bechmann, Iris)

Reker rammes hardt av varmere hav

Høyere temperatur i Nordsjøen kan redusere dypvannsrekenes sjanse til å vokse opp og gjøre dem mer følsomme for forurensning. Surere hav betyr ikke like mye.

Dypvannsreke

Dypvannsreken er Norges største og økonomisk viktigste art av reker.

Den blir opptil 16 centimeter lang, og har et 3 centimeter langt sagtakket pannehorn.

Dypvannsreken er lyserød før den blir kokt. Den har runde, sorte øyne og lange, tynne antenner.

Dypvannsreke lever på dypt vann, helst under 70 meter. Den er utbredt på begge sider av Nord-Atlanteren.

I Norge finnes den fra Skagerrak og nordover langs hele norskekysten, og videre helt til Svalbard. På den andre siden av Atlanterhavet er dypvannsreke vanlig ved Island, Grønland og vestkysten av Canada.

Havfisket foregår med store trålere, og ifølge Havforskningsinstituttet er årlig fangst på 450 000 tonn (tall fra 2011).

(Kilde: Store norske leksikon)

Om prosjektet

Prosjektets fulle tittel er: «Combinded effects of ocean acidification, climate change and oil related discharges»

Renée Bechmann fra International Research Institute of Stavanger (IRIS) har ledet prosjektet. Forskere fra Universitet i Gøteborg, University of Aberdeen, Norsk institutt for vannforskning og University of Plymouth har deltatt.

Forskerne har undersøkt hvordan framtidas havmiljø vil påvirke dypvannsreker, kråkeboller, krill og kaldtvannskoraller i Nordsjøen.

Studien er finansiert av Norges forskningsråd.

Framtidas havmiljø vil sannsynligvis være både varmere og surere enn det er i dag.

I Nordsjøen forventes det at temperaturen i havet kan stige med 3 til 5 grader i løpet av de neste 100 årene. Surhetsgraden vil kunne synke fra dagens pH på 8,1 til 7,6 i samme periode.

For å forstå hvordan temperatur og havforsuring vil påvirke dypvannsreker, gjennomførte forskere ved International Research Institute of Stavanger (Iris) flere laboratorieforsøk der rekeegg og rekelarver ble utsatt for framtidas havtemperatur og pH.

Tidligere klekking og raskere vekst

Resultatene viser at økt temperatur påvirket rekene mer enn lavere pH. Økt temperatur vil føre til at eggene klekker tidligere enn ved dagens klima, og dødeligheten ved klekking vil øke.

Rekelarvene utviklet seg også raskere ved høyere temperatur.

Renée Bechmann. (Foto: Elisabeth Tønnessen)
Renée Bechmann. (Foto: Elisabeth Tønnessen)

– En raskere utvikling av egg og larver hos reker kan forskyve balansen i økosystemet, forklarer prosjektleder Renée Bechmann.

– Slik det er i dag, klekkes rekelarvene i en tid på året der det er mye mat tilgjengelig. Dersom rekelarvene klekkes tidligere enn normalt, vil det kunne føre til at de ikke finner nok mat, og dette vil kunne få alvorlige konsekvenser for rekebestanden, advarer han.

Langsommere vekst i olje

Et annet spørsmål som har opptatt forskerne, er hvorvidt framtidas klima vil endre rekenes toleranse for forurensning.

For å undersøke dette ble rekelarver i dagens og framtidas klima utsatt for oljeforurensning i en tidsbegrenset periode. Resultatene fra forsøkene viste at oljen førte til en langsommere vekst hos rekelarvene.

Verst var det for larvene som ble utsatt for både klimaendringer og forurensing.

– Våre forsøk viser at forurensning kan få mer alvorlige konsekvenser når økosystemet allerede er påvirket av klimaendringer. Altså er det viktig å redusere summen av stress på marine økosystem når målet er en bærekraftig forvaltning av ressursene, sier Bechmann.

Powered by Labrador CMS