Vil halvere energibruk i nye sykehus

Energiforbruket ved framtidige sykehus skal kunne reduseres med 50 prosent, uten at det går utover sykehusets primære oppgaver.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Rikshospitalet er blant de mest energikrevende bygningsmasser i Norge. (Foto: Kjell Lenes)

Fakta om prosjektet

Navn: 50 % redusert energiforbruk fra fremtidens sykehus
Prosjektperiode: 2010–2014
Prosjektledelse: Norconsult
Samarbeidspartnere: Helse Sør Øst, Narud Stokke Wiig arkitekter og planleggere, Siemens Health Care, GK Norge, SAAS-prosjekt, SINTEF Høgskolen i Oslo og NoIS (Norconsult Informasjonssystemer).
Kostnadsramme: 24 millioner kroner
Tilskudd fra RENERGI:
12 millioner kroner 

Det er målet for et nytt, fireårig forskningsprosjekt.

Hvis en slik innsparing lykkes, vil det bety totalt 130 GWh mindre energiforbruk og 100 millioner kroner i kostnadsreduksjon per år ved nye sykehusbygg, regnet ut fra en energipris på 80 øre/kWh i snitt.

Bak prosjektet står Norconsult med åtte samarbeidspartnere innen forskning, næringsliv og helseforetak.

De skal skaffe til veie kunnskap om hvordan energibruken knyttet til både bygningstekniske forhold og medisinsk-teknisk utstyr skal reduseres vesentlig.

Store energisluk

– Nye sykehus som for eksempel Rikshospitalet og Ahus har en energibruk på 400–500 kWh/m2 og er blant den mest energikrevende bygningsmassen i samfunnet.

 – I forskriften Tek 2007 har sykehus det høyeste energirammekravet av alle bygningskategorier med 325 kWh/m2, sier Trond Thorgeir Harsem i Norconsult.

Han nevner spesielt bygningsutforming som vesentlig for energibruken.

– Noen reiser bygg som radiatorer, med stort energitap som resultat. Vi bør lære av eskimoene, bygningsutforming som igloer eller kuber gir stort volum i forhold til ytterflate. I prosjektet skal vi prøve å finne optimale løsninger med dette for øye og samtidig ivareta sykehusets primære helsefunksjoner, sier Harsem.

Både bygningstekniske forhold ved framtidige sykehus og energibruk knyttet til medisinsk utstyr skal gjennomgås i prosjektet. (Illustrasjonsfoto: Sigurd Aarvig)

Interne systemer

Prosjektet skal også ta for seg bygningskonstruksjon, isolasjon, vinduer og andre bygningsfysiske elementer. Videre skal alt utstyret som brukes i moderne sykehus gjennomgås.

– Ingen har stilt spørsmål ved energibruk og effekt knyttet til for eksempel MR- og CT-maskiner. Dette må en stille krav til. Hva slags oppvarming sykehuset har, og behovet for å varme opp ett sted og kjøle ned ett annet har også stor betydning.

– Vi må tenke alt i én boks og bygge opp interne systemer, sier Harsem. Han viser til at Ringerike sykehus kjøler ned 40 000 m2 ved hjelp av grunnvann.

Mange nybygg

Norge har i dag åtte millioner kvadratmeter helsebygg, og det er planlagt å bygge 650 000 m2 nye helsebygg de nærmeste årene.

Halveringen av energiforbruken i framtidige, nye sykehus er tenkt gjennomført slik:

Bedre bygningskonstruksjon og VVS skal kutte energiforbruket med 20 prosent, valg av medisinsk utstyr 10 prosent, flytting av energi (varme og kjøling) 10 prosent og miljøvennlig energiproduksjon 10 prosent. 

Powered by Labrador CMS