Sosioøkonomisk kreftrisiko

I noen familier forekommer visse krefttyper oftere enn andre. Et nytt forskningsprosjekt skal forsøke å gi svar på hvilken betydning sosioøkonomiske forhold kan ha for kreftrisiko.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Familiens sosioøkonomiske situasjon kan ha betydning for å skape miljø med kreftrisiko.

Socio-Economic determinants of cancer

Socio-Economic determinants of cancer er et av forskningsprosjektene som ble tildelt støtte igjennom Forskningsrådets Fri prosjektstøtte (FRIPRO) innenfor samfunnsvitenskap (FRISAM) i 2009.

FRIPRO er Forskingsrådets viktigste virkemiddel for å ivareta fri, grunnleggende forskning innefor et bredt spekter av fagområder. Bevilgninger til FRIPRO utgjorde 449 millioner kroner i 2009.

– Vi vet at visse kreftformer i større grad er familierelaterte enn andre krefttyper, sier forsker i Statistisk sentralbyrå Marte Rønning.

– Vi vet imidlertid lite om forholdet mellom arv og miljø i disse familiene og hvilken betyning sosioøkonomiske faktorer har for miljø, sier hun.

– Sosioøkonomiske forhold kan være bakenforliggende årsaker til at noen familier har større risiko for å utvikle disse krefttypene, sier hun.

Rønning skal lede forskningsprosjektet “Socio-Economic determinants of cancer” som er det første i Norge til å undersøke sosioøkonomiske forholds betydning for å skape miljø med større risiko for å utvikle kreft.

Koble data fra tre registre

Kreftregisteret har registrert alle krefttilfeller i Norge siden 1954, noe som gir muligheten til å undersøke kreftforekomster gjennom flere generasjoner.

Ved å koble data fra Kreftregisteret, Statistisk sentralbyrå og Folkehelseinstituttet vil vi få et unikt datasett. Miljøbestemte faktorer kan skilles fra arvelige ved å benytte informasjon om søsken, tvillinger og adopterte.

Tidligere undersøkelser viser at det er en sammenheng mellom sosioøkonomiske forhold som inntekt og utdanning og den enkeltes helse.

– Vår hypotese er at de sosioøkonomiske forholdene også påvirker barnas helse, fordi foreldrene har en aktiv rolle i å forme miljøet barna vokser opp i, sier Rønning.

Ny innsikt gir grunnlag for effektive tiltak

Kunnskap om de bakenforliggende årsakene til kreft, vil gi innsikt i hvordan visse krefttyper kan forebygges.

Ny kunnskap gir grunnlag for å iverksette effektive forebyggende tiltak gjennom helse- og utdanningspolitikk.

– Vi kan blant annet i større grad målrette informasjonsarbeidet om disse krefttypene, slik at risikofamilier kan få hjelp til å forebygge gjennom å sette inn riktige miljøtiltak i familien, avslutter Rønning.

Lenke:

Les mer om Forskningsrådets Fri prosjektstøtte (FRIPRO)

Powered by Labrador CMS