Avslører resistent lakselus

En ny test avslører lakselusas genetiske motstandskraft mot avlusingsmidlene. Det gir fornyet håp for både oppdrettere og miljøvernere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Lakselushunn med eggstrenger. (Foto: (Foto Trygve Poppe))

HAVBRUK

HAVBRUK – en næring i vekst
Forskningsrådets havbruksprogram skal utvikle kunnskap for å bidra til bærekraftig vekst i norsk havbruk og sikre og videreutvikle Norges posisjon som verdens ledende sjømatnasjon.

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Forskningsrådets SFI-ordning skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom forskningsintensive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer.

Selskapet PatoGen Analyse har sikret seg patenter for en ny generasjon av resistenstester.

– Vi har svært god dokumentasjon på at vi har identifisert de riktige genetiske markørene for resistens mot organofosfater og pyretroider, de to sentrale gruppene av avlusingsmidler i dag, sier Vidar Aspehaug, selskapets direktør for forretningsutvikling.

Tester lusas DNA

Det nye testverktøy benytter såkalt PCR-teknologi (Polymerase Chain Reaction), det vil si at man sjekker om lakselusas DNA gjør den disponert for å utvikle resistens mot de kjente avlusingsmidlene.

Forskerteamet bak det nye analyseverktøyet mener PCR-analysen vil erstatte dagens biologiske testmetoder, gi langt mer presise svar og dermed gjøre lusebekjempelsen langt mer effektiv enn i dag.

– Analysen kan kjøres på alle lakselusas mange stadier, og krever heller ikke at lusa er levende, sier professor Frank Nilsen som leder lakselussenteret i Bergen.

Mer presise svar

Det nye testverktøyet er utviklet gjennom utprøving på lus innsamlet fra 30 forskjellige steder langs Norskekysten. Resultatene viser at den nye metoden gir svært gode svar både på enkeltlus og lusepopulasjoner.

– Den nye testen vil gi langt bedre presisjon i målingen av resistens, og gjør det mulig å studere resistensmekanismene på et helt annet nivå enn tidligere.

– Ikke minst vil det nye verktøyet gjøre det mulig å forutsi hva som vil skje med neste generasjon lus som blir behandlet med slik eller slik avlusingsmiddel, sier professor ved Veterinærhøgskolen, Tor Einar Horsberg.

Ålseund-firmaet skal de neste månedene optimalisere analyseverktøyet. Blant annet skal det samles inn ytterligere data fra behandlingseffektivitet og praktisk bruk av verktøyet. Det gjenstår også å fastslå grenseverdiene for å anbefale behandling eller ikke.

Resultat på to dager

Vidar Aspehaug. (Foto: Torkil Marsdal Hanssen)

– Vi håper at det nye verktøyet også skal gi svar som indikerer hvor resistente de enkelte lusepopulasjonene er mot ulike avlusingsmidler, sier Aspehaug.

Han håper å kunne tilby næringen det nye verktøyet i løpet av få måneder. Prøveuttak- og innsending vil foregå på samme måte som for eksisterende analyser, men nå kan prøvesvaret vil kunne foreligge allerede en arbeidsdag etter innsendt prøve.

Bakgrunn:

Den nye resistenstesten ble lansert under seminaret Making Sense of Science på havbruksmessen Aqua Nor 13. august i år.

Powered by Labrador CMS