Kvikksølv mindre giftig med selen

Ny forskning kan tyde på at metylkvikksølv er mindre giftig for mus når musene samtidig får stoffet selen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Sjømat er naturlig rik på selen, og kan samtidig inneholde miljøgiften metylkvikksølv.

Kvikksølv er kjent for å være skadelig for nervesystemet, spesielt i tidlige faser av fosterutviklingen.

I et forsøk utført ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) fikk drektige mus et fôr som enten var tilsatt metylkvikksølv, mineralet selen eller både metylkvikksølv og selen.

Nivåene av metylkvikksølv i fôret var omtrent 100 ganger høyere enn det man vanligvis finner i sjømat i det europeiske kostholdet.

– Da vi undersøkte avkommet til disse musene viste det seg at de som hadde blitt eksponert for både selen og metylkvikksølv via musemor hadde en bedre balanse enn de som ikke hadde fått selen i tillegg, sier Anne-Katrine Lundebye Haldorsen som er forsker ved Program for trygg sjømat hos NIFES.

Resultatene kan tyde på at selen motvirker noen av de negative effektene metylkvikksølv har på nervesystemet.

– Det er store likheter mellom mus og mennesker, som gjør at mus kan brukes som modell for mennesker. Det trengs imidlertid flere og større studier for å fastslå en slik effekt hos mennesker, sier Haldorsen.

Selen og metylkvikksølv i sjømat

Sjømat er en naturlig kilde til mineralet selen, som er viktig for flere ulike prosesser i kroppen.

Metylkvikksølv er den giftigste formen av kvikksølv, som finnes naturlig i flere former.

Sjømat kan inneholde metylkvikksølv, men vanligvis i konsentrasjoner betydelig lavere enn EUs øvre grenseverdi for kvikksølv på 0,5 mg/kg filet for de fleste arter og 1 mg/kg for noen arter av rovfisk som tunfisk og Atlantisk kveite. 

Kunnskap om miljøgifter og effekter av disse er viktig for at myndigheter skal kunne vurdere sjømattryggheten.

Powered by Labrador CMS