Bedre barnemat for torsken

Barnemat er ikke bare bare, heller ikke for torsken. Nå har forskere funnet en metode for å gjøre den mer næringsrik.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fôring av torskelarver er en komplisert øvelse. (Foto: Ingrid Overrein, Sintef)

Det gjelder å få i seg alle de riktige næringsstoffene for å vokse seg sunn og sterk.

Torskelarver i naturen spiser hoppekreps, bitte små krepsdyr, og disse er normalt fulle av sink, selen, mangan og kobber, alle viktige mineraler for torskelarvene.

Hoppekreps er derimot ikke lett å skaffe til oppdrett. I oppdrett spiser torskelarvene i stedet hjuldyr, en annen gruppe mikroskopiske organismer som lever i vann. Disse lar seg lettere dyrke opp i store mengder.

Mindre næring

Problemet er at hjuldyrene er mindre næringsrike. Og torsken vokser dermed ikke like godt.

– Dersom fisken får for lite av de viktige næringsstoffene, kan det føre til dårlig vekst, deformiteter og andre velferdsproblemer, sier Kristin Hamre, forsker ved Nifes.

Sammen med kolleger fra Nifes, Havforskningsinstituttet, Nofima og Universitetet i Bergen, har hun funnet en måte å tilsette næringsstoffer på som gir hjuldyrene et rikere innhold av mineraler. 

I et forsøk ble ulike konsentrasjoner av sink, selen, mangan og kobber tilsatt fôret til fôrdyrene. Resultatene viste at næringsinnholdet økte i takt med tilsetningene.

– Dermed har vi en metode for å kontrollere og tilpasse næringsinnholdet i hjuldyrene, slik at det blir på linje med hoppekreps, sier Hamre. 

Det høres enkelt ut. Fôring av torskelarver er likevel en komplisert øvelse. Den største utfordringen er å få larvene til å vokse riktig i den første perioden etter klekking.

Sårbar tarm

Torskelarver er bitte små, bare fire millimeter lange når de kommer ut av eggene, munnen er liten, og de har et sårbart mage- og tarmsystem. Og de må verken få for mye eller for lite mineraler. Får de for mye, kan effekten være giftig.

For å finne ut akkurat hvor mye de tåler, gjorde forskerne et forsøk der torskelarver fikk hjuldyr med ulik mengde jod eller selen. Resultatene viste at den gruppen som bare fikk en liten tilsetning av mineraler klarte seg best.

Gruppene som ikke fikk ekstra mineraler og de som fikk like mye mineraler som det som finnes i hoppekreps hadde dårligere sjanser for å vokse opp. Trolig får mineralene en mindre giftig form i hoppekreps enn hjuldyr.

– Nå gjenstår forskning for å finne hvilke behov torskelarvene har for alle næringsstoffer. Men vi har kommet et viktig steg videre i arbeidet med å finne fram til et mest mulig optimalt fôr for oppdrettstorsken, sier Hamre.

Referanser:

Nordgreen, Penglase & Hamre: Increasing the levels of the essential trace elements Se, Zn, Cu and Mn in rotifers (Brachionus plicatilis) used as live feed, Aquaculture 380–383, 4 March 2013, Pages, 120–129, doi: 10.1016/j.aquaculture.2012.11.032.

Penglase m.fl: Iodine nutrition and toxicity in Atlantic cod (Gadus morhua) larvae. PeerJ, Published online 2013 February 19, doi: 10.7717/peerj.20

Powered by Labrador CMS