null (Foto: Atle Veddegjerde)
null (Foto: Atle Veddegjerde)

Slik gjødsler de skogen

– Dersom du bruker riktig mengde på riktig type skog, vil gjødsling være både miljøvennlig og lønnsomt, sier skogforsker.

Artikkelen er produsert og finansiert av NIBIO - Les mer

Fact: Click to add text

Fakta:

Gjødsling av skog gir økt vekst og økt CO2-fangst.

I 2016 ble det gjødslet i overkant av 80.000 dekar og fordelt drøyt 11 millioner kroner i tilskudd.

Gjødslingen skal utføres slik at den har minst mulig negativ påvirkning på miljøverdiene.

– Det er rart det ikke er kø utenfor kontoret mitt hver dag. Gjødsling av skog er et helt hinsides lønnsomt tiltak, forteller Atle Veddegjerde, skogkonsulent i Viken Skog.

Stortingets klimaforlik og ønsket om mer karbonfangst i skog har gitt en svært gunstig støtteordning for skogeiere som ønsker å bidra til vekst og fangst.

Veddegjerde er godt i gang med planleggingen av årets helikoptergjødsling blant skogeierandelslagets medlemmer.

– Mens du får et par prosent rente i banken kan gjødsling av skog gi opp mot 30–40 prosent rente, forutsatt at det er rett utført på rett skogtype. Da blir det ren bonus at trærne også binder mer CO2, forklarer skogkonsulenten.

Slik ser gjødslingen ut fra lufta. (Foto: NIBIO)
Slik ser gjødslingen ut fra lufta. (Foto: NIBIO)

Gjødsler om sommeren

Selve helikoptergjødslingen starter når trærnes vekstsesong er i gang, i midten av juni og ut august.

For Veddegjerde og skogbrukslederne i Viken Skog startet arbeidet allerede i fjor – med befaring hos den enkelte skogeier. Og selv om fristen er gått ut for å få gjødslet skogeiendommen i år, er Veddegjerde klar for nye henvendelser fra interesserte skogeiere.

Skogkonsulent Atle Veddegjerde. (Foto: NIBIO)
Skogkonsulent Atle Veddegjerde. (Foto: NIBIO)

– Det er fint å få tatt befaring i årets vekstsesong. Det er en del logistikk med selve gjødslingen. Vi trenger god tid til å planlegge flyvingene. Det er mye high tech. Helikopterpiloten gjødsler etter GPS basert på datafiler som vi har utarbeidet og arealtegnet med svært stor nøyaktighet, forklarer Veddegjerde.

Gjødseltypen som brukes er Yaras OPTI-KAS Skog med en fast dosering på 55 kilo per dekar. En slik dose inneholder 15 kilo nitrogen per dekar, og i barskog vil det kunne gi omtrent 1,5 kubikkmeter ekstra tilvekst per dekar i løpet av en tiårsperiode.

Veddegjerde har arbeidet med gjødsling av skog siden slutten av 1990-tallet og ser mange fordeler med helikoptergjødsling.

– Nitrogengjødsling av skog fungerer godt. Det er ingen tvil om det. Det er jo ingen bønder som ikke gjødsler på jordet. Men det bør gjødsles på rette måten.

Må velge riktige trær

– Gjødsling gir en positiv klimaeffekt ved at trærne binder mer CO2 fra lufta. Samtidig kan tømmeret brukes til å erstatte mindre klimavennlige materialer. Det lønner seg også økonomisk for skogeieren. Men det gjelder å velge riktige trær for gjødslingen, forteller skogforsker Kjersti Holt Hanssen ved NIBIO.

Holt Hanssen deltok i utarbeidelsen av Miljødirektoratets retningslinjer for gjødsling av skog som kom i 2014.

Skogforsker Kjersti Holt Hanssen. (Foto: NIBIO)
Skogforsker Kjersti Holt Hanssen. (Foto: NIBIO)

– Gjødsling av friske, velstelte gran- eller furubestand på middels rik mark omtrent ti år før bestandet skal hogges, gir både flest ekstra kubikkmeter og best økonomi.

Når skogkonsulentene gjødsler, må de også ta hensyn til miljøet. Områder med spesielle miljøverdier skal ikke gjødsles, og det skal være en buffersone mot vann og vassdrag for å hindre avrenning av næringsstoffer.

– Når det gjelder miljøeffekter, vet vi at økt nitrogentilgang blant annet vil kunne påvirke lavarter og enkelte sopparter negativt. Det er usikkert hvordan effekten er på mykorrhizasopp, som jo spiller en viktig rolle i omsetningen av næringsstoffer i bakken, samt for karbonlagringen i jord, forteller Holt Hanssen.

Det blir tatt spesielle hensyn når det gjelder avrenning til vann. I deler av Sør-Norge er det satt et tak for hvor mye som kan gjødsles med klimatilskudd, av hensyn til faren for redusert vannkvalitet.

– Men, dersom du bruker riktig gjødseltype og dosering på riktig type skog, så vil gjødsling være både miljøvennlig og lønnsomt, avslutter Holt Hanssen.

Powered by Labrador CMS