Lars Kåre Andreassen legger ut ferdig spiret bygg for malting under sitt opphold ved Highland Park. Bygget legges ut på et gulv med små spalter, slik at røyken og varmen fra ovnen under slipper gjennom opp til bygget. Det brukes mye torv i denne prosessen, noe man kjenner lett igjen i den ferdige malten. (Foto: Privat)

Drømmer om nordnorsk juleøl på eget korn

Dyrking av bygg var tidligere en viktig del av landbruket i Nord-Norge, men nå må forskere og produsenter starte på nytt for å få i gang aktiv dyrking igjen. Og kanskje blir det brød og juleøl av det.

Artikkelen er produsert og finansiert av NIBIO - Les mer

Fact: Click to add text

Bygg

Bygg (Hordeum vulgare L.) har vært dyrket i over 10 000 år og er blant verdens eldste kulturplanter.

Bygg er det kornslaget som trenger kortest veksttid for å bli modent.

Det kan derfor dyrkes i høyereliggende strøk og langt mot nord. Det aller meste av bygget som dyrkes i Norge, brukes til dyrefôr.

2013 ble det dyrket 482 500 tonn bygg i Norge. Cirka 3000 tonn av bygget går årlig til matproduksjon.

(Kilde: Opplysningskontoret for brød og korn)

Om prosjektet

«Northern Cereals – New Markets for a Changing Environment»

Varmere klima, bedre sorter og teknologi, et behov for en bærekraftig matproduksjon samt økning i forbruket av lokalmat gir nye muligheter for nordlig kornproduksjon.

Målet er en lønnsom og bærekraftig næringsutvikling i hele regionen basert på produkter av nordlig korn.

Varighet: 2015–2018. Prosjektleder Hilde Halland.

Forløperen til dette prosjektet er det nordatlantiske prosjektet «Nordlig korn», som blant annet har undersøkt mulighetene for dyrkingen av korn i nord.

Prosjektene er støttet av: NPA, NORA, Finnmark Fylkeskommune og Fylkesmannen i Finnmark, Troms Fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland samt Landbruksdirektoratet.

Produsenter og forskere som samarbeider med Orknøyene og Island for å finne kornsorter som kan dyrkes i Nord-Norge.

– Korn er en viktig bestanddel i kostholdet og i mattradisjonen, spesielt til bakst og brygging.

Hilde Halland ved Nibio. (Foto: Erling Fløistad)

Det sier Hilde Halland ved Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio). I dag er det veldig få som dyrker bygg i Nord-Norge. Det lille som produseres, går som fôr sau eller storfe. Til sammenligning har Island, med samme klimatiske forhold som Troms, hatt en enorm økning i sin kornproduksjon.

– De har satset mye på å foredle nye sorter tilpasset sitt klima. Faktisk vurderer de korn som den landbruksproduksjonen med størst utviklingspotensial på Island, sier Halland.

Hun er norsk prosjektleder for et samarbeid mellom Island, Færøyene, Newfoundland og Nord-Norge, der målsettingen er å skape en lønnsom næringsutvikling basert på produkter av nordlig korn.

Verdens eldste kulturplante

Bygg har vært dyrket i over 10 000 år og er trolig verdens eldste kulturplante. Det hardføre kornet var vår viktigste matvare i 6000 år – helt frem til midten av 1800-tallet.

I dag utgjør bygg omtrent halvparten av kornet vi dyrker i Norge. Det meste går til dyrefôr, men noe går også til mel og gryn. I tillegg brukes bygg til malting for å brygge øl.

Forsøksfelt med bygg ved Holt i Tromsø. (Foto: Sigridur Dalmannsdottir)

– I Nord-Norge dyrkes det ikke lenger korn til modning for bruk i mat eller øl. Men det dyrkes litt til fôr, sier Halland som viser til at det tidligere var vanlig å dyrke bygg til mat. Det gjaldt både til grøt, supper og brød, inkludert flatbrød.

I dag har mange av plantesortene som var tilpasset et nordlig klima forsvunnet. Det samme gjelder tradisjon og dermed kunnskap og kompetanse.

– Økt interesse for lokalmat og øl basert på lokale råvarer og gamle tradisjoner gjør det interessant å kunne dyrke nordlig korn igjen. I tillegg er sunnhet en av de viktigste trendene i matmarkedet, og byggens gode helseeffekter gjør også at interessen er økende, mener Halland.

Bygg til mat

Å dyrke korn så langt mot nord gir både fordeler og ulemper. Et kjølig klima gir lite skadedyr og sjukdommer.

Den store utfordringen er den korte vekstsesongen. Det gjør det vanskelig å få kornet helt modent. Dermed blir kvaliteten for dårlig til at kornet kan brukes i matprodukter. Høyt vanninnhold gir også dårligere lagringsevne.

Sigridur Dalmannsdottir ved Nibio. (Foto: Anne Linn Hykkerud Steindal)

– I flere områder vil det være nødvendig å tørke kornet etter høsting, sier forsker Sigridur Dalmannsdottir ved Nibio.

Hun er norsk leder for det nordatlantiske prosjektet «Nordlig korn» som har kartlagt mulighetene for å dyrke bygg i nord. Med erfaring fra hjemlandet Island mener Nibio-forskeren det er gode muligheter for å dyrke korn i Nord-Norge.

– Byggproduksjonen på Island har økt mye de siste 25 årene. De har hatt et eget program for å foredle nye byggsorter tilpasset klimaet. Det gjelder både med tidlig modning og stråstyrke. Det meste brukes til fôr, men noe går også til ølbrygging og baking, sier Dalmannsdottir.

Bygg til øl

Men kan en eventuell korndyrking i Nord-Norge gi godt nok råstoff for å produsere øl?

– Ja, håper brygger Lars Kåre Andreassen i Hemnes i Nordland.

Sammen med «storebror» Mack i Tromsø er mikrobryggeriet på Helgeland blant produsentene som er med i prosjektet. Målet er å kunne produsere øl av lokalt bygg. Gjennom samarbeidet har Andreassen blant annet fått hospitere hos whiskyprodusenten Highland Park på Orknøyene som malter alt bygget selv.

På Hemnesberget er det lenge siden årets juleøl var klart. I likhet med annet norsk øl er det ikke mange lokale råstoffer. Ølet fra Hemnesberget bruker lokale urter, spesielt bergmynte som de kaller kongsgress. Men Andreassen håper han en gang i framtida kan brygge øl på maltet bygg fra Nord-Norge.

– Å få malt fra bygg som er dyrket lokalt hadde gjort susen. Nå bruker jeg både malt og humle som er importert fra Tyskland, Belgia eller England. Bygg gir fylde, tyngde og farge og er en den viktigste ingrediensen som preger ølet, sier Andreassen.

– Derfor er det ekstra viktig at vi kan greie å produsere og malte bygget lokalt.

Powered by Labrador CMS