Mosjøen er en fire kilometer lang innsjø, som nå blir liggende midt i den nye nasjonalparken. I det kuperte Østmarka-landskapet er mange av innsjøene lange og smale.
Mosjøen er en fire kilometer lang innsjø, som nå blir liggende midt i den nye nasjonalparken. I det kuperte Østmarka-landskapet er mange av innsjøene lange og smale.

Norge blir et av få land med en stor nasjonalpark rett ved hovedstaden

Nye Østmarka nasjonalpark ble forberedt av en liten gruppe forskere.

– Jeg har hygget meg fælt med denne jobben.

Innrømmelsen kommer fra Egil Bendiksen, forsker hos Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Regjeringen har akkurat kunngjort den nye Østmarka nasjonalpark. 

Bendiksen har – sammen med flere andre kolleger – hatt hovedansvaret for å dokumentere og planlegge det som nå blir 71 kvadratkilometer med vernet nasjonalpark og friluftslivsområde sørøst for Oslo.

Norge blir et av få land i verden som kan skilte med en stor nasjonalpark rett utenfor hovedstaden sin.

Vi som lever i dag vil aldri få oppleve at Østmarka igjen blir urskog. Men mye kan skje med skogen bare i løpet av noen tiår, varsler NINA-forskerne.
Vi som lever i dag vil aldri få oppleve at Østmarka igjen blir urskog. Men mye kan skje med skogen bare i løpet av noen tiår, varsler NINA-forskerne.

Fant uberørte områder nær Oslo

– Knapt noe av det som nå vernes, er ekte urskog som aldri er blitt hugget. Sånn skog av noe størrelse i Norge finner du vel egentlig bare i Pasvik i Øst-Finnmark.

– Mye av det regjeringen vil gjøre til Østmarka nasjonalpark og Østmarka friluftslivsområde, har likevel fått stå i fred for hogst i veldig mange år, forteller Egil Bendiksen til forskning.no.

I Østmarka finner vi noen av de største områdene med uberørt natur og kvalitet som gammelskog rundt Oslo.

Forsker Egil Bendiksen og kollegene hans hos NINA har kartlagtt naturen i Østmarka.
Forsker Egil Bendiksen og kollegene hans hos NINA har kartlagtt naturen i Østmarka.

Sjeldne arter får leve

NINA-forskerne har konkludert med at mye ligger til rette for at natur i Østmarka kan restaureres. Slik kan dette bli viktige leveområder for truede arter.

Forskerne har funnet flere små lommer i Østmarka med arter knyttet til gammel naturskog.

Når skogen i nasjonalparken og friluftslivsområdet etter hvert blir eldre, mener forskerne at disse artene kan spre seg.

Gamle trær som får lov til å dø en naturlig død, kan bli hjem for mange sjeldne planter og dyr.

NINA-forskerne ble av statsforvalteren i Oslo og Viken og Miljødirektoratet, bedt om å vurdere om naturverdiene i Østmarka oppfyller naturmangfoldlovens krav til en nasjonalpark.

Svaret ble ja.

Østmarka nasjonalpark

  • Norske nasjonalpark er først og fremst i fjellet. Nå får vi landets første bynære nasjonalpark.
  • Østmarka nasjonalpark vil dekke et 54 kvadratkilometer stort område i kommunene Enebakk, Nordre Follo, Oslo, Rælingen og Lørenskog.
  • I tillegg opprettes det et 17 kvadratkilometer stort friluftslivsområde nærmere Oslo-bydelene Østensjø, Søndre Nordstrand og Alna i Groruddalen.
I hjertet av nye Østmarka nasjonalpark (mørkegrønt) ligger populære Vangen skistue. Det lysegrønne er det nye friluftslivsområdet, der vernet ikke blir like strengt. Oppe til venstre skimtes Oppsal og Bøler i Oslo. Nede til høyre er Børtervanna i Enebakk. I sørvest avgrenses området av Enebakkveien (riksvei 155). Øverst i kartet ligger Lørenskog.
I hjertet av nye Østmarka nasjonalpark (mørkegrønt) ligger populære Vangen skistue. Det lysegrønne er det nye friluftslivsområdet, der vernet ikke blir like strengt. Oppe til venstre skimtes Oppsal og Bøler i Oslo. Nede til høyre er Børtervanna i Enebakk. I sørvest avgrenses området av Enebakkveien (riksvei 155). Øverst i kartet ligger Lørenskog.

Oslo kommune kjøpte skog

Mye handler om at Oslo kommune på 1960-tallet kjøpte opp hele Rausjømarka skog i nabokommunen Enebakk.

– Det gjorde nok Oslo kommune den gang særlig med tanke på hogst, forteller Bendiksen.

– Men viktige deler av dette området ble stående uberørt. Det samme gjelder et mindre område i nabokommunen Nordre Follo, som også blir en del av nasjonalparken.

Friluftslivsområde nær Oslo

De delene av verneområdet som ligger nærmest Oslo, vil ikke få status som nasjonalpark, men bli friluftslivsområde.

Forklaringen er at disse områdene brukes intensivt til nettopp friluftsliv.

– Det viktigste er likevel at det heller ikke her blir mer hogst, sier Bendiksen.

Som kan fortelle om noe hyggelig forskerne fant under naturkartleggingen sin: Nettopp her, nærmest de store drabantbyene sørøst for Oslo, finnes det fortsatt store områder med gammelskog. Dette er områder med stor naturverdi og flere truede arter har overlevd her. 

DNT-hytta Øvresaga ligger inne i den nye nasjonalparken. Forskerne forventer ikke at myndighetene kommer til å legge noen store restriksjoner på friluftslivet i nasjonalparken, slik det drives i dag. Skispor kommer til å bli kjørt opp som før.
DNT-hytta Øvresaga ligger inne i den nye nasjonalparken. Forskerne forventer ikke at myndighetene kommer til å legge noen store restriksjoner på friluftslivet i nasjonalparken, slik det drives i dag. Skispor kommer til å bli kjørt opp som før.

Restaurering av myrer

Restaurering av myrer blir en del av arbeidet med å gjenskape naturen i den nye nasjonalparken.

– Det kan se stygt ut når store gravemaskiner rulles ut og begynner å fylle igjen grøfter på myrer som er blitt drenert for mange år siden.

– Men min erfaring er dette etter hvert blir fint, sier Bendiksen til forskning.no.

På flere myrer i Østmarka er man allerede godt i gang med restaureringsarbeidet.

Politikken bak en ny nasjonalpark

Forskeren peker på interesseorganisasjonen Østmarkas venner som en viktig drivkraft for å etablere en nasjonalpark i Østmarka.

– Det var de som i 2012 foreslo å opprette en nasjonalpark her.

– På politisk hold har Ola Elvestuen (V) og Statsforvalteren i Oslo og Viken vært viktige medspillere for å få til dette.

Selvfølgelig har planene om en nasjonalpark også møtt motstand, påpeker Bendiksen.

– Men det er liten grunn for verken hytteeiere, folk som vil gå på ski eller drive annet friluftsliv, å frykte at de vil støte på problemer. Alt som kan regnes som akseptabel bruk av marka, vil nok kunne fortsette som før.

———

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Powered by Labrador CMS