Insektene ikke så hjemmekjære?

En lenge vedtatt sannhet innen regnskogsøkologi, er at ulike insektsarter har svært begrensede leveområder. En ny undersøkelse kan tyde på at dette ikke stemmer, noe som kan få stor betydning for hvordan vi i fremtiden verner regnskog.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forestillingen om at insektartene i regnskogen er utbredt over svært begrensede omrdåer, blir nå utfordret av funn fra regnskogen i Papua, Ny Guinea.

Et internasjonal forskerteam studerte utbredelsen av 500 sommerfugler, biller og fruktfluer fra vanlige, planteetende familier, samt 175 plantearter, i et område på cirka 45 000 kvadratkilometer.

De fant at insektene de undersøkte hadde en bred meny og kunne finnes over store områder.

Bør vi verne store sammenhengende områder?

"En av de studerte artene var en barkebille, som dermed tilhører en familie med tusenvis av arter spredt over verden."

Forskerne fant at sammensetningen av insektsamfunnene ikke endret seg med avstan, så lenge miljøet er stabilt.

Identiske lokalmiljøer, flere hundre kilometer fra hverandre, kan ha samme artssammensetning på sine insekter.

Funnet kan følgelig få betydning for hvilke strategier vi i fremtiden skal legge oss på i forhold til vern av regnskogen.

Ett av målene med vern er å ta vare på biologisk mangfold. Dersom disse funnene holder vann, bør man for fremtiden gå inn for vern av store sammenhengende områder, framfor en mengde mindre.

Forskerteamet jobber nå med å få bekreftet sine funn gjennom studier i Thailand, Ghana, Guyana, Ekvador og Borneo.

Studien er publisert i denne ukens utgave av tidsskriftet Nature.

Powered by Labrador CMS