En storsalamander-hunn på vei ned til yngledammen nattestid. (Foto: Børre K. Dervo, NINA)

Salamanderen er en kortsiktig klimavinner

Varmere, våtere vær gir gunstigere levekår for salamanderen. Men bare på kort sikt. 

– På kort sikt vil salamanderen dra fordel av klimaendringene med varmere og våtere vær i Norge. År med gunstige kombinasjoner av høyere temperatur og mer nedbør gjør at salamanderen trives og at flere avkom vokser opp, sier forsker Børre K. Dervo ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Problemet er bare at områdene hvor salamanderen lever og yngler, forsvinner som følge av grøfting, veibygging og kulturlandskap som gror igjen.

– Hvert år forsvinner opptil én prosent av yngleplassene. Hvis utviklingen fortsetter, så vil det for eksempel være under 300 yngleplasser for storsalamander igjen om hundre år. Og når vi vet at yngleplasser forteller hvor mange bestander av salamandere det er, så betyr det at antall salamandre i Norge minsker selv om varmere og våtere vær gjør at den trives bedre, sier Dervo.

Salamandere på vandring

Stor- og småsalamander er amfibier som veksler mellom et liv i vann og på land. Salamanderen holder til i myrlendte, åpne skogsområder eller i kulturlandskap med god tilgang på vann og skjulesteder. Salamanderen er rovdyr som spiser insekter, meitemark og andre småkryp.

Om vinteren går salamanderen i dvale i steinrøyser, under trerøtter og i små jordhuler. Om våren vandrer de fra overvintringsplassen og ned til dammen sin i nærheten for å gyte.

Starter vårvandringen tidligere

– En tidlig vår fører til at små- og storsalamandere starter vandringene fra overvintringsplassene over en måned tidligere i år enn i år med en sein vår, forteller Dervo.

Vandringene starter om våren etter de tre første døgnene med døgnmiddeltemperatur rundt fire varmegrader er passert.

Økt temperatur og nedbør gir lengere vekstsesong og bedre overlevelse for salamanderlarvene. (Foto: Børre K. Dervo, NINA

Klimaendringer gjør at dette skjer tidligere og tidligere. Vandringene skjer i den mørke perioden på døgnet og starter hvis kveldstemperaturen er over 1,5 grader og når lysintensiteten er under 5 lux, noe som tilsvarer lyset under skumring.

Dette skjer rundt klokken åtte om kvelden under vandringene. Vandringene er på sitt mest intense om våren ved temperaturer over 13 til 14 grader celsius kombinert med nedbør over seks millimeter i døgnet.

Kortsiktig klimavinner

Tidligere vår og mer nedbør gir en lengre og bedre vekstsesong for salamanderne. Beregninger viser at det har blitt litt flere stor- og småsalamander de siste årene som følge av år med mye nedbør og tidlig vår.

– På kort sikt vil arter som stor- og småsalamanderne ha fordel av klimaendringene. Klimascenariene beskriver at amfibiene vil få gunstigere levevilkår i nord. Det er trolig dette vi observerer nå, sier Dervo.

Problemet for salamanderne er altså at leveområdene forsvinner.

Siden så mange salamanderbestander er isolerte og mangler nye egnede leveområder, blir de positive resultatene av klimaendringer bare kortvarige.

– Antall stor- og småsalamandere vil over tid fortsatt gå ned, hvis ikke trenden med tap av yngledammer stoppes, sier Dervo.

Referanse:

Dervo B.K., Bærum K.M., Skurdal J. og Museth J. Sientifica. Volume 2016. Article ID 3174316

Powered by Labrador CMS