Dette bildet tok bloggeren Ugleloftet på Dovrefjell i fjor. I juni i år har sommerfugllarvene til arten liten fjellbjørkemåler eksplodert i fjellområdet. Mye av skogen er angrepet. (Foto: Ugleloftet)

Massivt larveangrep på Dovre

Mye av fjellbjørkeskogen er angrepet. Nå går fjellbjørkemåler-larvene løs på vierkrattene.

Tommy Prestø er bestyrer ved Kongsvoll fjellhage og biologiske stasjon på Dovre. Han har akkurat hatt besøk av en skoleklasse da forskning.no tar kontakt.

– Nesten alle elevene hadde larver krypende på klærne etter å ha gått bare femti meter gjennom bjørkeskogen, rapporterer Prestø.

Det er sommerfuglarten liten fjellbjørkemåler som nå formerer seg i et enormt antall på Dovrefjell.

En sannsynlig forklaring på naturfenomenet er at larvene til fjellbjørkemåleren er klekt ut akkurat i det lauvspretten kom på Dovre.

– Naturen er i godt lage

Bestyreren ved den biologiske stasjonen er både fascinert og glad for det han ser rundt seg:

– Dette betyr at naturen er akkurat slik den skal være. Det er nok et tegn på at norsk natur er i godt lage. Lemensyklusene er tilbake og nå ser vi også at larvene går til angrep på fjellbjørkeskogen 10-11 år etter at det hendte forrige gang. Dette er akkurat slik syklusene skal være.

Tommy Prestø varslet å fjor at dette kom til hende i år. Nå utelukker han ikke at Dovrefjell kan få oppleve et enda større angrep av bjørkemålere neste sommer.

Skjer det, kan det for alvor bli tøft for fjellskogen på Dovre å overleve.

Fjellbjørka tåler å bli angrepet av larver ett år og kanskje to år. Men skjer det tre år på rad, kan mye av skogen i fjellet komme til å dø.

Men heller ikke det bekymrer bestyreren på Dovrefjell.

Ypperlig for småfuglungene

– Dette er den naturlige måten fjellbjørkeskogen fornyer seg på. Det er fjellskogen sin parallell til at skogen i lavlandet brenner ned med et antall års mellomrom.

Denne våren har vært både kald og tørr på Dovre. Mye tydet på at det kom til å bli et tøft år for fugleunger å vokse opp i fjellet. Men nå har småfuglene fått et gigantisk matfat plassert rett foran seg. Det gjør at småfuglene på Dovre kan få svært mange levedyktige unger i år.

Målerne er en av de største sommerfuglfamiliene i Norge med 284 kjente arter. I hele verden er beskrevet 23 000 målerarter. Disse sommerfuglene er små til middels store arter, med spinkel kropp og brede vinger. De fleste målere er aktive om natten. Navnet «måler» kommer av at den ser ut som den måler underlaget den går på. Målerlarver er ofte godt kamuflerte, og mange ser ut nøyaktig som kvister når de sitter i hvile. (Foto: (Kilde: Artsdatabanken Bilde: Vladimir Kononenko, Naturhisotirsk museum/Universitetet i Oslo, ))

Bare på Dovrefjell?

Det massive angrepet av liten fjellbjørkemåler på Dovrefjell, betyr ikke nødvendigvis at vi får lignende angrep i andre fjellstrøk i Sør-Norge i år. Erfaringene fra tidligere år er at sommerfugllarve-angrepene på bjørkeskogen gjerne kan komme ulike år i for eksempel Jotunheimen og på Dovre.

Selv om larveangrepet på Dovre kan virke dramatisk for den som opplever det, kan det ikke sammenlignes med det enorme angrepet av fjellbjørkemåler på Nordkalotten mellom 2002 og 2009.

Da gikk det «i svart» for 10 000 kvadratkilometer av bjørkeskogbeltet i Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland.

Det alvorlig ødeleggende for fjellskogen i blant annet Troms og Finnmark, var at to ulike arter sommerfugllarver angrep skogen samme sommer.

Dette kan du lese mer om i denne artikkelen på forskning.no:

Powered by Labrador CMS