Forskerne anslår at alle avlede griser i verden veier rundt 40 millioner tonn.

Det er mye mer gris i fangen­skap enn ville pattedyr i naturen

Forskere har prøvd å regne ut hvor mye dyrene på jorda veier.

Det er svært mange mennesker på jorden. Og det er svært mange kyr og griser som vi aler opp for å spise.

Men hvor mange flere er det av oss og våre husdyr sammenlignet med de viltlevende pattedyrene som fortsatt finnes på jorden? Dette er et komplisert og omfattende spørsmål som det er vanskelig å få et presist svar på, men det er mulig å gjøre anslag.

En forskergruppe fra Israel har prøvd å gjøre nettopp dette. De anslår biomassen til alle verdens ville, landlevende pattedyr. Dette er hvor mye alle dyrene veier til sammen, med bein, kjøtt, blod og alt annet biologisk materiale.

De lager også anslag på hvor mye alle verdens mennesker veier, samt hvor mye alle pattedyrene som vi aler opp veier.

Forskjellen er dramatisk. Alle de viltlevende pattedyrene på land anslås til å veie rundt 22 millioner tonn til sammen. Det høres mye ut, men det er ikke stort sammenlignet med mennesker og husdyr.

Totalt anslår forskerne at menneskene til sammen veier rundt 390 millioner tonn. Alle husdyrene våre veier utrolige 630 millioner tonn.

Men hvordan gjør forskere sånne anslag?

Store og små dyr

Det finnes mange forskjellige arter med viltlevende pattedyr på landjorden. Rundt 6.800 arter fordeler seg over hele verden.

Forskerne har samlet sammen anslag for hvor mange det finnes av de forskjellige artene i forskjellige land. De argumenterer for at det finnes gode anslag på de aller mest tallrike og de største.

Det er også svært mange dyr det ikke finnes anslag for, men forskerne bruker algoritmer til å anslå hvor mye biomasse det er i disse mindre dyrene. Mange av disse mindre pattedyrene er såpass små, og såpass lette at de har lite å si for det store anslaget, ifølge forskerne.

Selv om det finnes svært mange forskjellige arter, er det noen få som sannsynligvis står for svært mye av biomassen. Spesielt klovdyr er både store og tallrike i verden. Forskerne anslår at de står for nesten 50 prosent av all biomassen. Gnagere som ekorn og rotter er også svært tallrike, og står for 16 prosent.

De mest tallrike enkeltartene er forskjellige hjortedyr som elg og rådyr, samt villsvin og vortesvin.

Andre store grupper er elefantdyr, som står for 8 prosent. Rovdyr som løver, tigre og ulver står bare for 3 prosent av den totale biomassen.

Men alle disse dyrene står bare for 22 millioner tonn biomasse til sammen. Forskerne kaller dette «våt biomasse» som inneholder både kjøtt, blod og bein. Hvis man bryter dette tallet ned, er det 7 millioner tonn med «tørr» masse, og rundt 3 millioner tonn med ren karbon.

Hva med havet?

Forskerne gjør også et anslag for viltlevende pattedyr i havet. Her ender de på rundt 39 millioner tonn og bardehvaler utgjør den største gruppen.

Men biomassen til de viltlevende pattedyrene på land er altså svært liten sammenlignet med både mengden mennesker og husdyr.

Av husdyrenes enorme vekt på 630 millioner tonn er det kveg som er den største massen med hele 420 millioner tonn.

Forskerne anslår at avlede griser står for rundt 40 millioner tonn, altså nesten dobbelt så mye som alle viltlevende pattedyr på jorden.

Dette støtter opp om et tidligere anslag som sa at viltlevende pattedyr i både havet og på land sto for rundt 4 prosent av all pattedyr-biomassen på jorden. Dette anslaget er beskrevet i en studie i tidsskriftet Biological Sciences fra 2022.

Referanse:

Greenspoon mfl: The global biomass of wild mammals. PNAS; 2023. DOI: 10.1073/pnas.2204892120. Sammendrag

Powered by Labrador CMS