En notis fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress - les mer.

Ungdom i terapi får kontinuerlig oppfølging fra en terapeut. En studie viser at ungdommene følte seg støttet, også etter at terapien var avsluttet.

Traumebehandling kan gi bonuseffekt

Barn og ungdom som har gått i terapi for traumer kan få en bonuseffekt av behandlingen. De kan oppleve økt sosial støtte i hverdagen. Traumebehandling kan derfor gi håp og støtte til de mest sosialt isolerte og ensomme.

Terapeuter bør være oppmerksomme på pasientens sosiale nettverk under traumebehandling. Det viser en ny studie som ser på hvordan traumebehandling og sosial støtte spiller sammen i et terapiforløp. Dette har i liten grad vært utforsket, spesielt blant ungdom.

Tidligere forskning har vist at en opplevelse av sosial støtte er vesentlig for hvor godt den enkelte takler traumatiske eller belastende hendelser. Mennesker som opplever mye sosial støtte generelt, er bedre rustet til å takle slike hendelser. I traumebehandling går symptomer på posttraumatisk stress ofte hånd i hånd med en opplevelse av lite sosial støtte. Det er viktig at klinikere er klar over denne sammenhengen.

Les mer om studien på nettsidene til NKVTS

Powered by Labrador CMS