Norge vil lage vaksine mot fugleinfluensaviruset

Den norske bioteknologibedriften Bionor Immuno planlegger sammen med Folkehelseinstituttet å lage en universal vaksine mot fugleinfluensavirus, sier Maja Sommerfelt, forskningssjef i Bionor Immuno.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har slått alarm. De siste års utbrudd av fugleinfluensa kan utvikle seg til en verdensomspennende influensaepidemi (pandemi) som i verste fall kan ta millioner av liv.

16 land har hittil erfart utbrudd av fugleinfluensaviruset H5N1 og omtrent 160 mennesker har så langt blitt smittet med viruset fra fugler, hvorav halvparten har dødd.

Nå satser den telemarksbaserte bioteknologibedriften Bionor Immuno på å gi verden en etterlenget vaksine.

Fra HIV til influensa

Bionor Immuno har siden oppstarten i 2000 konsentrert sitt virke om å finne en immunterapi for den kroniske infeksjonssykdommen HIV som forårsaker AIDS. Kunnskapen og kompetansen fra dette arbeidet er bakgrunnen for at Bionor Immuno nå går i gang med å lage en universal vaksine mot influensavirus, forklarer Maja Sommerfelt.

Hun er til daglig forskningssjef i Bionor Immuno, samt styremedlem i FUGEs programstyre.

Går alt etter planen kan en norskprodusert vaksine mot en fryktet influensapandemi være tilgjengelig om tre til fire år.

Men hvordan kan kunnskap om behandling av HIV gi verden en vaksine mot en fryktet pandemi?

Lager vaksine av peptider

Bionor Immuno er et såkalt “drug discovery company”. De har spesialisert seg på å bruke peptider, det vil si små biter av proteiner, til å lage vaksiner. Det er denne peptid-teknologien som ligger til grunn for arbeidet Bionor Immuno skal gjøre for å lage en vaksine mot fugleinfluensaviruset:

Ved å sammenligne genetisk informasjon fra influensavirus-stammer som har angrepet mennesker, dyr og fugler, kan man identifisere de mest bevarte delene av virusene. Disse bevarte delene er felles for virusene som har angrepet henholdsvis mennesker, dyr og fugl. Delene brukes som basis for å designe peptider som blir modifisert sånn at de setter i gang en mest mulig effektiv immunrespons hos mennesker.

Når peptidene løses i vann og injiseres i mennesket fungerer de som en vaksine.

Denne teknologien er det Bionor Immuno også bruker i sitt arbeid med HIV.

Virker mot alle pandemi-virus

"Maja Sommerfelt, forskningsssjef Bionor Immuno."

- Fordelen med den vaksinen vi ønsker å utvikle er at den tar for seg fellestrekk
blant samtlige fugle- og humane influensavirus. Derfor kan den virke på et pandemi-virus som oppstår enten som en omdannet, mutert, form av fugleinluensaviruset, eller et supervirus som framkommer som en blanding av et fugleinfluansavirus og et menneskelig influensavirus, sier Sommerfeldt.

Sommerfeldt påpeker at vaksinen til Bionor Immuno ikke vil kunne forebygge mot sykdomsutbrudd fullt ut.

- Vaksineringen vil likevel gjøre så infeksjonen forårsaket av viruset blir mindre kraftig og mindre dødelig, sier Sommerfelt.

Enkelt, raskt og sikkert

Et viktig moment med peptidteknologien er at det er en enkel og sikker teknologi.

- Det kan være risikabelt å lage fullstendige virus som utgangspunkt for vaksiner; Hva om det kommer på avveie?, spør Sommerfelt.

Peptidene er dessuten enkle å ha med å gjøre, og alle mennesker tåler en vaksine basert på et peptid.

- Det kommer til å ta omtrent et år å designe, teste og produsere peptidene. Etter det må vi prøve det ut i kliniske studier. Dette tar vanligvis fem til sju år, men vi kommer til å søke om en såkalt fast-track-utprøving som vil ta betydelig kortere tid - ned til tre til fire år, sier Sommerfelt.

Bedre enn Tamiflu

Fugleinfluensaviruset smitter i dag primært mellom fugl, og 160 mennesker har så
langt blitt smittet av fugl, hvorav havlparten har dødd av viruset.

Ennå kan ikke viruset smitte mellom mennesker; men om dette skjer frykter WHO en pandemi som kan ta millioner av liv. Mediene har rapportert om at folk, også i Norge hamstrer en medisin som kalles Tamiflu.

- Tamiflu er en potent medisin som hemmer aktiviteten til H5N1- viruset i kroppen. Viruset er ennå ikke resistent mot Tamiflu, som er tilfellet med andre virushemmende medisiner, sier Sommerfelt.

Tamiflu er likevel ikke en vaksine, og et problem med medisinen er at den må tas rett etter at du er smittet av fugleinfluensaviruset for å virke.

- Det er vanskelig å skille influensa fra forkjølelse de første dagene. Tamiflu vil nok bli spist av mange med bare vanlige forkjølelser, sier Sommerfelt.

- Virus kan utvikle resistans mot dagens medisiner påpeker Sommerfelt - Fordelen med en vaksine er at den stimulerer immunsystemet i kroppen til å bekjempe viruset selv.

I New England Journal of Medicine er det beskrevet hvordan to vietnamesiske pasienter smittet med fugleinfluensa døde selv etter behandling med Tamiflu, noe som kan tyde på at viruset er i ferd med å bli resistent.

Dette i følge BBCNews.

Fakta om fugleinfluensaviruset H5N1:

? Smitter mellom fugl. Har smittet fra fugl til mennesker men foreløpig ikke videre mellom mennesker.

? Kan mutere eller “smelte” sammen med menneskelig influensavirus, og få evnen til å smitte mellom mennesker.

? WHO regner med at det vil ta år før utbruddet av fugleinfluensa virus er under kontroll, og for hvert nytt menneske som smittes av fugleinfluensaviruset øker risikoen for en pandemi.

Fakta om Bionor Immuno:

? Startet i 2000

? Èn av fem firmaer som er samlet i “Telemark biomedisinske senter” i Skien

? Utvikler immunterapier (immunbasert behandlinger) for kroniske infeksjonssykdommer ved bruk av peptider

? Drug discovery-selskap

? Sju ansatte

Les mer:

Bird flu virus resisting drug.

Denne artikkelen er første gang publisert i FUGEs nyhetsbrev nr. 1 2006.

Powered by Labrador CMS